Bulgaria wants you logo
Rotating arrow icon

This profile is deactivated.
Do you want to reactivate your profile?

You will receive an activation email

Work in Bulgaria?
29 Sveti Naum blvd., Sofia

eDesign

Sofia

PHP Developer

Job description

В eDesign винаги има свободни позиции за талантливи, опитни и мотивирани хора, с креативно мислене и желание за развитие. Хора, изповядващи нашите ценности – стремеж към качество и вяра в екипната работа.

В момента eDesign разширява екипа си в България и търси да назначи:
PHP Developer

Requirements for the position

- Много добри познания и владеене на PHP
- Опит с работа с CakePHP или подобен фреймуорк
- Съществен опит в работа с бази данни - MySQL
- Умение за работа в екип
- Базови (като минимум) познания по HTML
- Базови познания по JavaScript
- Професионален стаж минимум 2 години
- Добро владеене на английски език 

Предимства са:
- Писане на сигурен софтуер и познаване на стандартните грешки по отношение на сигурността при програмирането в уеб
- Опит с администриране на Linux
- Опит в разработването на интензивно натоварени услуги
- Опит в работата с готови платформи (Wordpress, Magento и др.)
- Разбиране и владеене на релационните бази данни, дизайн на бази данни, нормализация, оптимизиране

Компанията предлага:
- Възнаграждение според уменията и опита на кандидата
- Допълнително здравно обслужване
- Обезпечаване на разходите за курсове, свързани с повишаване на квалификацията
- Обезпечаване на разходи свързани със спортни активности
- Бонуси
- Перфектна среда за работа
- Възможност за развитие
- Работа по интересни, динамични и сложни проекти

Необходими документи:
- CV
- Portfolio

* Кандидатури неотговарящи на изискванията няма да бъдат разглеждани
** Избрани кандидати ще бъдат поканени на интервю

Possible services to the users /the advantages to each position/:

Additional health insurance

Top companies

More companies