Новини

< Назад
06.05.2022

Габрово и София ще са сред 100-те климатично неутрални градове в ЕС до 2030 г.

Европейската комисия официално обяви 100-те града в ЕС, които ще участват в мисията за постигане на климатично неутрални и интелигентни градове до 2030 г. Сред тях попадат и два български – Габрово и София.

Ползите за градовете включват консултации и помощ от специалната платформа на мисията, допълнителни възможности за финансиране, както и възможност за участие в големи иновационни дейности и пилотни проекти. Мисията също така предоставя възможности за създаване на контакти, обмен на добри практики между градовете и подкрепа за включване на гражданите.

Новината официално потвърди и кметът на град Габрово Таня Христова:

Габрово и София са градовете от България, които съревновавайки се с 377 града от всички 27 държави на ЕС, ще получат финансиране по линия на програмата „Хоризонт Европа“ за периода 2022—2023 г., за да поемат по пътя към иновации, с цел неутралност по отношение на климата до 2030 година.“

Повече информация за Габрово може да откриете на платформата BWY.

Европейската комисия официално обяви 100-те града в ЕС, които ще участват в мисията за постигане на климатично неутрални и интелигентни градове до 2030 г. Сред тях попадат и два български – Габрово и София.Ползите за градовете включват консултации и помощ от специалната платформа на мисията, допълнителни възможности за финансиране, както и възможност за участие в големи иновационни дейности и пилотни проекти. Мисията също така предоставя възможности за създаване на контакти, обмен на добри практики между градовете и подкрепа за включване на гражданите.Новината официално потвърди и кметът на град Габрово Таня Христова:Габрово и София са градовете от България, които съревновавайки се с 377 града от всички 27 държави на ЕС, ще получат финансиране по линия на програмата „Хоризонт Европа“ за периода 2022—2023 г., за да поемат по пътя към иновации, с цел неутралност по отношение на климата до 2030 година.“Повече информация за Габрово може да откриете на платформата BWY.