УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА BULGARIA WANTS YOU

Нашата мисия е да подпомагаме завръщането на българите от чужбина и да задържим българите в страната на местния трудов пазар, като за целта създадохме нашия сайт за търсене и предлагане на позиции за работа, обогатен с информационно и видео съдържание. Ние не сме посредник при подбор на персонал, а единствено целим да спомогнем за осъществяване връзка между нашите потребители и потенциални работодатели на територията на Република България.

Този документ съдържа Условията за достъпа до сайта www.bulgariawantsyou.com и за използването му ("Условията"). Ако не приемате Условията, посочени тук, няма възможност да използвате сайта. Използването на Услугите, достъпни без регистрация, ще се счита за израз на съгласие с тези Условия.

Във връзка с предоставяните Услуги www.bulgariawantsyou.com обработва лични данни съгласно Политиката за поверителност на сайта („Политика“), с която можете да се запознаете по-долу. Политиката е неразделна част от тези Условия.

1. РЕГИСТРАЦИЯ:
1.1. „Ди Ен Ей Медиа“ АД с адрес на управление: гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ № 11, ет.1, ап.3, ЕИК: 205882707 предоставя чрез сайта www.bulgariawantsyou.com и мобилните версии и приложения (“Сайта”) на физически лица – крайни потребители, безплатни услуги на информационното общество („Услуги“). Услугите включват възможности за търсене на обяви за свободни работни места и за кандидатстване по обявените в сайта обяви. След като даден потребител създаде свой профил, същият има възможност, по негова преценка, да кандидатства по една или повече публикувани обяви, като прикачи допълнителен файл със своята автобиография (CV) и/или мотивационно писмо, която/които да изпрати към компанията.

1.2. За да ползвате Услугите, Вие гарантирате, че сте навършили 18 години и сте дееспособен да сключите договор. „Ди Ен Ей Медиа“ АД не носи отговорност в случай на ползване на Услугите от лице, което не отговаря на посочените ограничения за възраст и дееспособност.

1.3. Ползването на част от Услугите е възможно само с регистрация. Регистрацията се извършва лично, като не се допуска извършване на регистрация от името на други лица. При регистрация се изисква да попълните задължителните полета в регистрационната форма. Необходимо е да въведете име и фамилия, електронен адрес и отговор на въпрос (по желание). Възможно е също така да събираме и следната допълнителна информация: образование, гражданство, местожителство, желана сфера на развитие.

1.4. Вие се задължавате да предоставите верни, пълни и актуални данни при регистрацията и да ги поддържате такива. При неточност в данните Вие нямате право да ползвате Услугите до отстраняването ѝ.

1.5. Вие отговаряте за всички действия, извършени чрез Вашия акаунт с използване на Вашето потребителско име и парола за достъп. Вие се задължавате незабавно да уведомите www.bulgariawantsyou.com в случай на неправомерен достъп или вероятност за такъв.

2. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР:

2.1. С натискането на бутон „Регистрация” Вие извършвате електронно изявление, с което сключвате договор с Нас при тези Условия и се задължавате да ги спазвате. Преди натискането на бутона “Регистрация”, имате възможност да прегледате и редактирате посочената от Вас информация. Вие приемате, че електронните изявления към www.bulgariawantsyou.com и електронните изявления от www.bulgariawantsyou.com към Вас ще се считат за подписани с обикновен електронен подпис съобразно чл. 3, параграф 10 от Регламент (ЕС) № 910/2014, със силата на саморъчен подпис. Авторството на тези изявления ще се установява по реда на чл. 13, ал. 1 във връзка с чл. 13, ал. 4, изр. 2-ро от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (“ЗЕДЕУУ”).

2.2. Част от Услугите се предоставят и без да е необходима регистрация. В такива случаи съгласието с настоящите Условия се изразява със самото започване на ползването на Услугите.

2.3. Във връзка с предоставяните Услуги е необходима комуникация между Вас и Bulgaria Wants You посредством електронна поща. Съгласно чл. 5 от ЗЕДЕУУ Вие се съгласявате да бъдете адресат на електронни изявления от www.bulgariawantsyou.com в електронна форма

3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ:

3.1. При кандидатстване Вашата кандидатура автоматично се изпраща към компанията-работодател. Вие сами решавате по кои обяви и на кои Работодатели да изпратите Ваши кандидатури. За целта преди кандидатстване Ви препоръчваме да посетите подстраницата на Работодателя в платформата.

3.2. www.bulgariawantsyou.com не е посредник и не участва по никакъв начин в избора на кандидати или последваща комуникация и договаряне на условия между страните. Решенията за това каква информация да изпратите, в какви договорни отношения желаете да влезете и при какви условия са изцяло Ваша отговорност.

Настоящите условия са в сила от 14.07.2020 г.