Bulgaria wants you logo
Rotating arrow icon

This profile is deactivated.
Do you want to reactivate your profile?

You will receive an activation email

Work in Bulgaria?
29 Sveti Naum blvd., Sofia

eDesign

Sofia

WordPress Team Lead

Job description

В eDesign винаги има свободни позиции за талантливи, опитни и мотивирани хора, с креативно мислене и желание за развитие. Хора, изповядващи нашите ценности – стремеж към качество и вяра в екипната работа.

В момента eDesign стартира нов отдел и разширява екипа си в България, като търси да назначи WordPress Team Lead

Важно: Позицията е свързана с разработка на персонализирани уеб решения и е подходяща за разработчици с опит. Изискват се умения, свързани с програмиране и имплементация на custom решения, както и умения за ръководене на екипи, R&D, комуникация и др.

Requirements for the position

- Мултидисциплинарни познания в употребата на WordPress и технологиите свързани с него (PHP, MySQL, Javascript, HTML и прочие)
- Опит с WordPress и добро познаване на възможностите на платформата и различните видове plugins и техните приложения.
- Опит със създаването на оптимизирани и защитени уебсайтове реализирани на WordPress
- Умение за работа в екип
- Професионален опит минимум 5 години
- Перфектно владеене на английски език (писмено и говоримо)

Предимства са:
- Опит в ръководене на екипи
- Опит с администриране на Linux
- Опит в разработването на интензивно натоварени услуги

Компанията предлага:
- Възнаграждение според уменията и опита на кандидата
- Допълнително здравно обслужване
- Обезпечаване на разходите за курсове, свързани с повишаване на квалификацията
- Обезпечаване на разходи свързани със спортни активности
- Бонуси
- Перфектна среда за работа
- Възможност за развитие
- Работа по интересни, динамични и сложни проекти

Необходими документи:
- CV

* Кандидатури неотговарящи на изискванията няма да бъдат разглеждани.
** Избрани кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Possible services to the users /the advantages to each position/:

Additional health insurance

Top companies

More companies