Work in Bulgaria?

Bulgaria Wants You - EVN България

EVN Bulgaria

Valid until: 30 April 2024 / Plovdiv

Стажант, Безопасност на труда и противопожарна безопасност

Job description

Лятната стажантска програма на EVN България "Младежи с бъдеще" е част от философията на нашата компания за професионално развитие на бъдещи специалисти. Чрез нея при нас ще имате възможност да усвоите ценни знания и да придобиете практически умения и полезен опит в международна фирма в сектор енергетика.

 

Основни задачи и дейности:

 • Да се включите в проекта ни за дигитализиране на документите по безопасност;
 • Да видите на място какви защитни средства използваме и какви са изискванията за тях, както и каква документация поддържаме;
 • Да подпомагате подготовката и изработването на специализиран календар с тематична насоченост;
 • Да съдействате при разработка на презетациони материали, инструкции за безопасност и здраве при работа;
 • Да дадете идеи за нови теми или подобрения на теми по безопасност;
 • Да получите знания и умения, свързани с организацията на работа и комуникацията между отделите в голяма международна компания.

Job requirements

 • Студент бакалавър в II-IV курс или учащ магистър в електротехническа, техническа или друга релевантна специалност; 
 • Работа с MS Office – Word, Excel, Power Point, Outlook;
 • Комуникативност, работа в екип и организираност;
 • Английски/немски език на добро работно ниво ще е предимство.

 

Ние Ви предлагаме:


- Да придобиете ценен опит и да дадете смисъл на своето лято с работа по реални задачи и проекти
- Да общувате с доказани експерти в бизнеса и трупате реални професионални знания и умения
- Да работите по ясен индивидуален план с подкрепата на личен ментор за целия период на стажа
- Да преминете през специалното ни въвеждащо обучение, за да се запознаете с EVN, нашата култура и организация на работа

В допълнение на всичко това:


- Ще получавате месечно възнаграждение за труда си – 1200 лв. брутна заплата и още 80 лв. под формата на ваучери за храна
- Ще имате възможност да ползвате отпуск, пропорционално на отработеното време
- Продължителност на стажа: 3 месеца (1 юли - 30 септември 2024) с възможност за гъвкаво договаряне на продължителността

Начин на кандидатстване:
Ако искате да дадете сериозен старт на своето професионално развитие, изпратете ни през бутона "Кандидатствай" автобиография и кратко мотивационно писмо, в което ни опишете своите интереси и планове за развитие.

Срок за кандидатстване: 
Побързайте да изпратите своите документи и да не изпуснете възможността, тъй като позицията е отворена за кандидатстване до 30.04.2024 или до запълването й!

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

 

Информираме Ви, че дружествата от групата на EVN България са администратори на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на данните и Закона за защита на личните данни. Обработването на Вашите лични данни е с цел подбор на персонал и е на основание на предприемане на стъпки по искане от субекта на данните (т.е. Вие) преди сключването на договор. Срокът на съхранение е шест месеца след приключване на подбора. Събирането на личните данни е изискване при подбор на персонала и непредоставянето им ще доведе до невъзможност за следващи действия от страна на дружествата. Можете да се запознаете с нашата Декларация за поверителност на дружествата от групата на EVN България за кандидати за работа на следния линк.

Top companies

  More companies