Work in Bulgaria?

Цариградско шосе № 111 П

Fibank

Sofia

СПЕЦИАЛИСТ УПРАВЛЕНСКИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И БЮДЖЕТ, ДИРЕКЦИЯ ФИНАНСИ, Ref.No F/Sp0320UISB

Job description

Кои сме ние – НИЕ СМЕ:

 • Лидери в иновациите и любима марка на хиляди българи
 • Различни и насърчаваме различността - това ни дава безценни предимства
 • Гъвкави, оператични и без бариери във вътрешната комуникация

Какво ни отличава от останалите – УНИКАЛНИЯТ ЕКИП ОТ:

 • Цветни, интересни и стойностни личности
 • Професионалисти със стремеж към максималното
 • Съмишленици, които се харесват, подкрепят и ценят

Принос и ключови отговорности:

 • Участва в изготвянето на финансовите отчети на ПИБ АД, предназначени за ръководството – дневни, месечни, тримесечни и годишни, както и допълнителни справки, необходими за дейността на oтдела за анализ на финансовото състояние и резултатите от дейността на Банката
 • Участва в съставянето и предоставянето на необходимата информация при одитирането на Банката, както и в годишното приключване
 • Участва в изготвянето и актуализирането на финансовия план на Банката

Job requirements

 • Висше образование в областта на икономиката - образователна степен Магистър се счита за предимство
 • Професионален опит на аналогична позиция и/или като финансов специалист, консултант, одитор, се счита за предимство
 • Умения за работа с MS Excel, Word, PowerPoint
 • Владеене на английски език се счита за предимство
 • Умения за работа в екип
 • Аналитичност и умения за бърза обработка на цифрови данни
 • Инициативност и проактивност.

Перспективи и възможности:

 • Да бъдеш успешен и да получиш признание - при нас пътят от лична инициатива до работеща практика е бърз и кратък
 • Да усещаш разбиране и подкрепа - ежедневно градим и пазим
  удоволствието от работата си заедно

За допълнителна информация можете да се свържете с Дирекция Управление на Човешкия капитал, отдел Вътрешни консултанти, тел. 02/9100100.

За повече информация и следващи стъпки ще се свържем с одобрените по документи кандидати.

Кандидатите се разглеждат при пълна конфиденциалност при спазване на приложимото законодателство за защита на личните данни

Възможни услуги към потребителите /предимствата към всяка обява/:

 • Специални условия за служители при ползване на продукти на Банката
 • Участие в обучителни и мотивационни корпоративни програми
 • Лично пространство, грижа и баланс - допълнителни годишен отпуск и здравно осигуряване; медицинско обслужване; спорт и отдих

Top companies

  More companies