Bulgaria wants you logo
Rotating arrow icon

This profile is deactivated.
Do you want to reactivate your profile?

You will receive an activation email

Work in Bulgaria?
7 Sveta Nedelya Sqr., Sofia

UniCredit Bulbank

Sofia

Специалист ИТ отдалечена поддръжка, Управление "Информационни технологии"

Job description

Всеки от нас търси най-доброто място за работа. Място, където идеите наистина имат значение. В УниКредит инвестираме в таланта. Осигуряваме приятелска и подкрепяща работна среда, в която личните ценности са важни и могат да предизвикат промяна. Ценим баланса „работа – личен живот“. Тук всеки колега е личност и получава подкрепа да постига с ентусиазъм целите си, както в работата, така и извън нея. Сега можеш да си част от бъдещето, което да изградим заедно - в една международна група, където разнообразието е ценност. Имаш шанс да реализираш мечтите си, да оставиш следа. Да правиш важните неща.

Ref N 2021.09.30 Специалист ИТ отдалечена поддръжка
(Expired)

Основни задачи и отговорности

Извършва дистанционна инсталация на софтуерни продукти и драйвери и осигурява второ ниво на техническа ИТ поддръжка на потребители на информационните системи и приложения в банката;
Извършва отдалечена поддръжка на работни станции и периферни устройства в УКБ;
Администриране на файлови пространства и принт сървъри;
Обучава и да подпомага потребителите при използването на софтуерните продукти;
Участва в тестването на нови технически средства;
Извършва дейности свързани с внедряването на нови технологии и системи в банката;
Настройва софтуерните параметри при изменение на условията на експлоатация и с цел оптимизиране, и осигурява безотказна комуникация, надеждност, бързодействие и сигурност при експлоатация на приложенията.

Requirements for the position

Висше образование (техническо, информационни технологии, математика, информатика, компютърни науки);
Професионален опит в поддържането на компютърни системи;
Опит в обслужването на клиенти;
Познаване на операционните системи Windows и Windows Server;
Базови познания за: Active Directory; AD group policy; SCCM; DHCP; DNS;
Добро владеене на английски език ;
Аналитично мислене;
Ориентация към решаване на проблеми и съдействие на потребителите;
Умения за работа в екип.

Top companies

More companies