Work in Bulgaria?

23 Miziya Str., Sofia

Ligna Group

Sofia

Координатор интериорни проекти с технически умения и немски език

Job description

 • Организация и координация на работата по интериорните проекти на фирмата в немско-езични държави;
 • Извършване на проучвания, свързани с възложените задачи;
 • Ръководене на дейности по възложените му проекти;
 • Комуникация с клиенти, производители и доставчици;
 • Изпращане на поръчките към подизпълнители и следене за спазване на срокове и качество;
 • Пътуване в чужбина до обектите с цел качествен контрол.

Job requirements

 • Завършено висше техническо образование.

Кандидати, завършили ЛТУ, специалност-Дървообработване и производство на мебели (ДПМ) или подобно образование са с предимство.

 • много добро ниво на немски език – говоримо и писмено;
 • втори западен език е предимство;
 • много добра компютърна грамотност - Autocad и други специализирани програми;
 • възможност за краткосрочни командировки в и извън България;
 • шофьорска книжка - активна категория В;
 • Опит в описаната дейност – минимум 2 години.

Придобивки:

 • Отговорна позиция и добри условия на труд;
 • Работа в млад, европейски екип;
 • Интересна и разнообразна работа;
 • Работа в атрактивна офис сграда в центъра на София в близост до парк;
 • Pet friendly офис;
 • Възможност за професионална реализация и развитие в екип от професионалисти;
 • Инвестиции в развитие на Вашите умения;
 • Социални придобивки.

Top companies

  More companies