Bulgaria wants you logo
Rotating arrow icon

This profile is deactivated.
Do you want to reactivate your profile?

You will receive an activation email

Work in Bulgaria?
7 Sveta Nedelya Sqr., Sofia

UniCredit Bulbank

Sofia

Експерт операции попечителски услуги, Отдел Попечителски услуги

Job description

Всеки от нас търси най-доброто място за работа. Място, където идеите наистина имат значение. В УниКредит инвестираме в таланта. Осигуряваме приятелска и подкрепяща работна среда, в която личните ценности са важни и могат да предизвикат промяна. Ценим баланса „работа – личен живот“. Тук всеки колега е личност и получава подкрепа да постига с ентусиазъм целите си, както в работата, така и извън нея. Сега можеш да си част от бъдещето, което да изградим заедно - в една международна група, където разнообразието е ценност. Имаш шанс да реализираш мечтите си, да оставиш следа. Да правиш важните неща.

Ref N 2021.11.23 Експерт операции попечителски услуги

Requirements for the position

Основни задачи и отговорности
  • Отговаря за изпълнението на операциите, свързани с предлаганите от УниКредит Булбанк попечителски и депозитарни услуги, като сетълмент на транзакции с финансови инструменти, равнение на финансови инструменти, обработка на корпоративни събития, изчисляване на нетна стойност на активите на колективни инвестиционни схеми, изготвяне и изпращане на ежедневна информация за фондове за допълнително пенсионно осигуряване, контрол върху дейността на колективни инвестиционни схеми и фондове за допълнително пенсионно осигуряване, фактуриране и др.;
  • Комуникира с клиенти, контрагенти, депозитарни институции и др.;
  • Изготвя и изпраща отчети, свързани с предоставяните услуги;
  • Участва в проекти, свързани с функционалната област на Отдел Попечителски услуги.
Изисквания
  • Висше икономическо образование;
  • Опит в областта на попечителските услуги и/или операциите с финансови инструменти;
  • Задълбочено познаване на нормативната уредба в областта на капиталовите пазари, вкл. специфичните нормативни документи на ЦД, БНБ, КФН и БФБ;
  • Отлични компютърни умения, работа със SWIFT;
  • Внимание към детайлите, умения за работа под напрежение и работа в екип;
  • Много добро владеене на английски език.
Информация за кандидатстване

• Месторабота: България, София;
• Как да кандидатствате: Изпратете актуална автобиография и мотивационно писмо.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за Защита на Личните Данни. „УниКредит Булбанк“ АД в качеството си на администратор, гарантира пълна защита на конфиденциалността на личните данни.

Top companies

More companies