Bulgaria wants you logo
Rotating arrow icon

Този профил е деактивиран.
Желаеш ли да активираш профила си отново?

Ще получиш имейл за активация

Кой те иска?
ул. Фритьоф Нансен 37А, ет. 8 София
Отговорен работодател

ЗММ - БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ www.zmmbulgaria.com/bg/ е създадено като дъщерно дружество на Индустриален холдинг България, за да запази и развие над 70 - годишния опит и най - добрите традиции на машиностроителните предприятия в България: ЗММ - Сливен, ЗММ Нова Загора , ИХБ Метал Кастингс.Стъпвайки на тази основа ЗММ - България успешно затвърди завоюваните международни позиции на своите продукти и постави акцент върху бъдещите тенденции в машиностроенето. Компаниите от групата са произвели до момента над 115 000 струга, за клиенти в повече от 80 държави.


В ЗММ Сливен в момента работят повече от 345 души - инженери, технолози, конструктори, производсвтвени работници, а в ЗММ Нова Загора над 110.


ИХБ Метал Кастингс е специализирана в производството на големи тежки отливки.


За да отговорим на все по-високите изисквания на нашите клиенти ние правим постоянни инвестиции във високотехнологични машини. Стимулираме активно и своите служители да усъвършенстват и развият личните си качества и умения. В този смисъл поддържането на добра и сигурна корпоративна среда за нашите служители е сред водещите ни цели в управлението на дружествата. Приносът ни към социалната и екологична тема е използването на зелена енергия в производството на струговете ни, генерирана от общо 1815 kWp соларни инсталации, инсталирани в две от дъщерните ни компании. По този начин се стремим да намалим въздействието ни върху околната среда. Това има положителен ефект върху ангажираността и мотивираността на нашия екип ,свързан и със засилване на съпричастността му към разумно използване на ресурсите на самото работно място.


Убедени сме , че в лицето на ЗММ България Холдинг, ще намерите професионален и лоялен работодател .

Предложения за работа