Bulgaria wants you logo
Rotating arrow icon

Този профил е деактивиран.
Желаеш ли да активираш профила си отново?

Ще получиш имейл за активация

Кой те иска?
ул. „Вихрен“ 10, София
Отговорен работодател

Риск Инженеринг АД е създадена през 1992 година като Дружество с Ограничена Отговорност (ООД) със седалище град София.

Компанията предлага пълен набор от инженерингови и консултантски услуги, приложими във всяка сфера на енергийния и промишления сектор /оценка и управление на риска и надеждността при експлоатация на сложни обекти в енергетиката и химическата промишленост/, като изпълнява проекти от национална и международна значимост. Многократно е избирана от български предприятия и правителствени агенции да извършва независими прегледи на технически проекти и разработки, представени както от български, така и от чуждестранни компании. Вече двадесет и шест години Риск Инженеринг АД успешно се справя с бизнес предизвикателствата и защитава репутацията си на лидер в енергийния сектор.

Дружеството показва висок професионализъм и отговорност при предоставянето на инженерингови и консултантски услуги. Риск Инженеринг АД си сътрудничи с водещи международни компании и научно - изследователски институти с цел развитие и обмен на технологии.

Екип от компетентни специалисти, професионалисти и експерти с многостранна квалификация продължава да търси гъвкав подход и иновативност при задоволяване на нуждите на клиентите, осигурявайки първокласно качество и пълно съответствие с международните стандарти и изисквания.