Bulgaria wants you logo
Rotating arrow icon

Този профил е деактивиран.
Желаеш ли да активираш профила си отново?

Ще получиш имейл за активация

Кой те иска?
9700 гр. Шумен, Ул.”Антим първи” 38
Отговорен работодател

Херти е създадена през 1993 г. като старт-ап компания от трима млади предприемчиви българи с основната идея да произвежда алуминиеви винтови капачки за алкохол, за да снабдява производителите в страната с висококачествени продукти и да им осигури най-добро обслужване. Производството стартира с една машина, произвеждаща два размера капачки и само 10 работници.

Днес Херти е публична компания и произвежда над 1 милиард капачки с 40 различни размера и има дъщерни компании във Великобритания, Франция, Германия, САЩ и Румъния, продавайки продуктите си в над 50 различни държави по света. Херти е надежден партньор за защита на търговските марки. Движеща сила за компанията е разработването на иновативни и зелени идеи, кореспондиращи с логото на компанията: „Вашата марка утре е нашият бизнес днес.” Херти е член на международните неправителствени организации SEDEX и EcoVadis, които предоставят информация за етичните норми и взаимоотношения във веригите от доставки и дават сравнителна оценка за представянето на компаниите в сферата на спазването на трудовото законодателство, здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и спазване на бизнес етиката. Над 500 души работят в компанията като 43% от тях са жени, а почти 40% от всички работещи са на втзраст до 40 години. Херти подкрепя идеята за отговорния бизнес с твърдото убеждение, че следвайки отговорните и етични бизнес практики във веригата от доставки, поддържането на безопасни и здравословни условия на труд, достойно заплащане, опазването на околната среда и участие в обществени и социални проектище ни помогне да изградим една по-добра компания, която внимателно управлява социалното влияние от своята дейност и работи за просперитета на обществото като цяло.