Bulgaria wants you logo
Кой те иска?

„Еврохолд  България” АД е една от водещите независими бизнес групи в Централна и Югоизточна Европа, чиито акции се търгуват на Българската фондова борса (БФБ) и Варшавската фондова борса (WSE). Групата е фокусирана в управление на активи, инвестиции, общо и животозастраховане, лизинг и продажба на нови автомобили. Успешното интегриране на тези взаимно допълващи се дейности подпомага създаването на устойчиви и рентабилни канали за продажба и води до реализирането на значителни финансови и оперативни синергии.  

Структурата на „„Еврохолд  България” АД включва:  

- сектор „Застраховане”  - „Евроинс Иншурънс Груп” www.eig.bg
- сектор „ Продажба на автомобили”- „Авто Юнион Груп” www.avtounion.bg 
- сектор „ Лизинг” – „Евролийз груп”  www.euroleasegroup.com   
- сектор „Управление на активи” www.eurofinance.bg 

Базираната в гр. София група оперира в 10 европейски страни, като притежава дъщерни застрахователни дружества в България, Румъния, Северна Македония, Гърция, Русия, Украйна, Грузия и Беларус, като извършва и нишови застрахователни операции в Испания и Италия. „Еврохолд  България” АД обслужва повече от 3 млн. клиенти и има над  3800 служители.