Bulgaria wants you logo
Rotating arrow icon

Този профил е деактивиран.
Желаеш ли да активираш профила си отново?

Ще получиш имейл за активация

Кой те иска?
бул. „Марица“ 97 гр. Пловдив
Отговорен работодател

Dunapack Packaging Plovdiv е водещ производител на опаковки и вълнообразен картон, част от австрийския PRINZHORN HOLDING. Ние предлагаме качествени и иновативни решения за опаковане. В производството използваме последно поколение технологии и се грижим за постигане на устойчивост на околната среда: суровините, които използваме са главно рециклирана хартия и биоразградими материали. Всички наши продукти са 100% рециклируеми.

Нашите клиенти са водещи български и международни производители, експортно-ориентирани компании и браншови лидери в България и на Балканите.

Dunapack Packaging Plovdiv има дълга традиция.

Основана 1962г. под името Завод за хартия и амбалаж „Родина”. До 1990 Най-голямата фабрика за производство на велпапе и опаковки на Балканския полуостров и през 2002г. става част от австрийския PRINZHORN HOLDING. През 2003г. започва възраждане, възстановяване и преструктуриране на Компанията, по най-съвременни стандарти за производство в Европа.

Нашата Мисия е да предоставяме иновативни и конкурентни решения за опаковане за нашите клиенти. А основните ни ценности:

  • За нас креативността и иновациите са основна ценност.
  • Радваме се да допринасяме за успеха на нашите клиенти.
  • Нашите силни страни са ентусиазъм, гъвкавост и предприемачество.
  • Ние насърчаваме устойчивото развитие на нашите служители.
  • Ние печелим от и допринасяме за интернационалното многообразие на нашата Група.
  • Успехът ни е основан на отлично познаване на пазара и технологична експертиза.
  • Ние се отнасяме с уважение един към друг и към околната среда.

Водени от предизвикателствата на съвременната пазарна среда и в отговор на повишаващите се изисквания на клиентите, ние оценяваме, че успешен бизнес и стабилно развитие са възможни само чрез фокусиране върху качеството в целия аспект от дейности на Компанията, и вярваме, че заслугата за постоянният ни растеж е на нашите най-добри и отговорни служители.

Ето защо ние се стараем да полагаме непрекъсната грижа те да се чувстват удовлетворени от условията на работа и възможностите за лично и професионално развитие.

Ние знаем, че хората са ключът за успеха на компанията ни.

 Зад всеки спечелен нов клиент и зад всяко успешно решение стоят креативни и мотивирани служители с творческо и нестандартно мислене, които развиват своя потенциал чрез възложените им отговорности.

Компанията осигурява професионално обучение в съответствие с фирмените цели и потребностите на служителите.

Политиката за възнаграждение се основава на фирмени правила за стимулиране, като ключовите фактори включват отговорност, опит и принос към постиженията на компанията.