Bulgaria wants you logo
Rotating arrow icon

Този профил е деактивиран.
Желаеш ли да активираш профила си отново?

Ще получиш имейл за активация

Кой те иска?

We Serve Humanity

BRITANICA е образователен център, който вече 22 години вдъхновява деца и възрастни чрез английския език. С грижа за предпочитанията и удобството на съвременния човек, днес BRITANICA предлага своите езикови курсове на територията на цялата страна и отвъд нейните граници. Възможност за това осигуряват двете еднакво ефективни форми на обучение – онлайн и присъствена (в 16 филиала в София, Пловдив, Варна и Бургас). В сферата на дейност на BRITANICA са още оторизираният изпитен център към Cambridge English Language Assessment и отделът за консултиране и съдействие при кандидатстване в чуждестранен университет.

Над 300 професионалисти формират младия и енергичен екип, обединен около вярата, че качественото образование е правилната стъпка към пълноценен и щастлив живот. Именно това е в основата на устойчивата и силна мотивация за непрестанно усъвършенстване на методите на преподаване и превръщането им в новаторски за страната ни.

Надграждащият и развиващ знанията и уменията модел е заложен и в кариерното развитие на екипа на BRITANICA. Членовете му се радват на подкрепа и възможност за обучения, благодарение на които пред тях се разгръщат перспективи и удовлетворение от постигнатото професионално и личностно развитие. За него допринася и пълноценното общуване в рамките на общността.

Движещи сили за екипа – за всяка малка крачка, направена с усмивка и желание, са стремежът за и приносът към:

  • качествено предоставяне на знания и умения, всекидневно и за цял живот;
  • самоусъвършенстване на личността;
  • изграждане на общност, осигуряваща взаимна подкрепа, среда за отглеждане на оптимизъм и усещане за цялостно личностно благополучие. 

Ако в наученото за BRITANICA си открил парченца от пъзела на своето професионално вдъхновение, разгледай възможностите за реализация в BRITANICA!

Предложения за работа