Силистра

Силистра е град с 42 803 души население по данни на НСИ, актуализирани към 28.04.2023 г.

Силистра е пристанищен град на река Дунав в Североизточна България. Той е административен и стопански център на едноименните община Силистра и област Силистра. 

В град Силистра в днешно време няма много големи заводи. Градът е бил силно индустриализиран, но след 2000 г. много от големите предприятия са разпродадени или затворени.

В основата на местната икономика са земеделието, машиностроенето, текстилът, обзавеждането, хранителни продукти и тухларството.

Образование: 

Висше образование в Силистра може да бъде придобито в:

 • Русенски университет „Ангел Кънчев“ – Филиал Силистра.

Транспорт:

Силистр се намира в Североизточна България. 

Намира се на 427 км от българската столица София, на 404 км от Пловдив, на 141 км от Варна, на 228 км от Бургас, на 124 км от Русе, на 116 км от Разград, на 112 км от Шумен, на 90 км от Добрич. През Силистра минава Паневропейски транспортен коридор 7.

Туризъм:

Туристически дестинации в област Силистра са: 

 • гр. Силистра - Исторически музей, Меджиди Табия
 • с. Сребърна - резерват "Сребърна"
 • гр. Тутракан - Музей на дунавския риболов, мемориал "Военно гробище - 1916"

Празникът на Силистра е на 14 септември.

Сайтът на община Силистра е: https://www.silistra.bg/ 

  В Силистра здравна  грижа се предоставя  от: 

  • МБАЛ - Дулово ЕООД
  • МБАЛ - Силистра АД
  • МБАЛ - Тутракан ЕООД
  Кариера и живот,[object Object],в България

  Кариера и живот
  в България

  Българският бизнес изпитва все по-голяма нужда от нови, образовани, умни и отдадени кадри, извън почти изчерпания ни трудов пазар.