Bulgaria wants you logo
Rotating arrow icon

Този профил е деактивиран.
Желаеш ли да активираш профила си отново?

Ще получиш имейл за активация

Къде те искаме?

Силистра

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, НАСЕЛЕНИЕ, ИКОНОМИКА
РАБОТОДАТЕЛИ
ОБРАЗОВАНИЕ
ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ
ОТДИХ
ТРАНСПОРТ
СПОРТ
ИЗКУСТВО, КУЛТУРА И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Град Силистра се намира в Североизточна България на десния бряг на река Дунав. Според последното преброяване на НСИ от декември 2021 година населението на града е 29 498 жители.

В основата на местната икономика са: земеделие, машиностроене, дървообработване, мебелно производство, хранително вкусова млечна и месна промишленост, шивашки предприятия, строителство и др.

За областта през 2018 г. БВП на човек от населението в лева е 7 029.

Кариера и живот
в България

Българският бизнес изпитва все по-голяма нужда от нови, образовани, умни и отдадени кадри, извън почти изчерпания ни трудов пазар.

Кариера и живот
в България

Българският бизнес изпитва все по-голяма нужда от нови, образовани, умни и отдадени кадри, извън почти изчерпания ни трудов пазар.

Системата за предучилищно и училищно образование в Община Силистра обхваща следните законодателно установени институции: десет общински детски градини; шестнадесет училища /единадесет общински и пет държавни/; три общински центъра за подкрепа за личностно развитие; един държавен центъра за подкрепа за личностно развитие; едно държавно специализирано обслужващо звено;една Детска кухня и четири Детски ясли.


Таксите, събирани досега от родителите за детските градини и ясли, на територията на цялата страна от 1 април 2022 година са официално отменени, с приетите на второ четене от Народното събрание промени в ЗКПО.


В Силистра има два филиала на висши учебни заведения: на Русенския университет „Ангел Кънчев“ и на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

В Силистра здравна  грижа се предоставя  от: Многопрофилна болница за активно лечение - Силистра АД;  „ДКЦ-1 Силистра” ЕООД; Медицински комплекс „Медика”; Медицински център "Авицена"; Медицински център „Дръстър”; Медицински център "Ескулап"; "Медицински център - Силистра" ЕООД; Медицински център“Алфа Медик“ООД

 

Дунавски парк- Силистра е разположен по поречието на река Дунав на 140 дка площ. Данните за неговото съществуване са от периода след Освобождението на България. Той е най- старият парк в България и е обявен за модел на парковото изкуство още в първите години от създаването си.

Железопътната линия до Силистра е открита на 2 септември 1974 г., когато е завършен последният участък от линията Алфатар-Силистра, (част от Самуил-Силистра). По същото време е открита и силистренската жп гара, която е последна жп точка на територията на страната.
Градът е свързан с Русе и столицата посредством директен нощен влак.

Речен транспорт. 
Чрез река Дунав (Общоевропейски транспортен коридор № 7), страната и в частност Община  Силистра, гр. Силистра  се явява външна граница на ЕС и връзка с централна Азия, Близкия Изток, Средния Изток, Далечния Изток и страните от Черноморския басейн. Реките Рейн, Майн и Дунав свързват Западна и Източна Европа по канала Рейн-Майн-Дунав, като по този начин дават отлични практически възможности за директни навигационни връзки между Черно море и Северно море и удобен воден достъп до много от европейските страни и техните индустриални центрове.
* „Пристанище АДМ Силистра" е сертифицирано с Клас А за силозен и пристанищен комплекс. Съоръжението е с капацитет 20 000 тона, изградено с най- новите и надеждни технологии за качество и контрол чрез лабораторни изследвания, за съхранение и транспортиране на зърно и селскостопанска продукция. То се намира по поречието на р. Дунав, в индустриалната зона на града.
* Пристанище „Поларис-8“ – за обработка на генерални и насипни товари, собственост на едноименното търговско дружество с предмет на дейност добив, преработка и реализация на инертни материали и корабен транспорт по река Дунав до пристанища в България, Румъния, Украйна и Сърбия.

* Пристанище „Силистра – Лесил“ – най-голямото товарно пристанище в района на град Силистра за обработка на генерални и насипни товари; швартоване, снабдяване на корабите с вода, телефон и електрическа енергия, приемане, събиране и временно съхранение на отпадъци. Има връзка с републиканската железопътна мрежа.
* Пристанище „Ийст Пойнт“- Силистра – за обслужване на пътници, обработка на поща, снабдяване на корабите с вода, телефон и електрическа енергия.


        
Градският транспорт - вътрешен и междуселищен, е съставен от  автобусни и  маршрутни линии. Карта за градския транспорт се предлага на стойност 40 лв за всички линии.

 

Най-популярните спортове - футбол, баскетбол и волейбол, плуване в града се развиват в местни клубове, носещи имена на древния град – Доростол, Дръстър, Истър (Силистра).


На разположение е реновираната Спортна зала "Дръстър". Сградата включва шест корпуса: спортна зала със съоръжения и трибуни, кафе-бар и санитарни помещения.

Интерес за туристи и гости на Силистра е и най- запазеният от шестте укрепителни пункта на фортификационната турска система – крепостта „Меджиди табия“, изиграла важна роля в Кримската и Руско-турските войни. Тя е единствената напълно съхранена в интериор и екстериор крепост от Османската епоха в България до днес.


Градът е известен и с Римската гробница. Тя е открита през 1942 г. и се смята за емблематично творение на късноантичната цивилизация. 
В центъра на града, на централния площад „Свобода“ се издига сградата на някогашното педагогическо училище, построено през 1891 г. Към днешна дата, в сградата се помещава Художествена галерия. Галерията разполага с 1866 фондови единици – живопис, графика, скулптура на изтъкнати майстори.


Регионален исторически музей/РИМ/:
Археологически музей - град Силистра е един от първите градове в България, в който се слага началото на музейното дело. От 2006 г. музеят е със статут на регионален. 
Освен постоянните археологическа и етнографска експозиции, РИМ обгрижва Национален архитектурен и археологичен резерват "Дуросторум-Дръстър-Силистра", Късноримска гробница, Тракийски скален култов център и Тракийско светилище, Куршумлу джамия и Турската крепост "Меджиди табия". Развива образователна и популяризаторска дейност. Академичните му издания са сред най-авторитетните музейни издания в страната. 


Етнографският музей разполага с над 5700 инвентарни единици, от които поне 3500 са тъкани. Наследството е особено ценно, защото е събирано от 50-те години насам и представя костюми, национални носии от почти всички области на страната. Част тях са изработени преди 120-150 години.

Може да посетите също църквата „Света Троица“ в с. Айдемир, която е обявена за паметник на културата с местно значение, както и катедралния храм „Св. Св. първоапостоли Петър и Павел“.


Забележителности около Силистра


Силистра е добре позната с Биосферен парк „Сребърна”, в който има богато биологично разнообразие на защитени видове растения, насекоми, риби. От 1977 г. е в списъка на обектите  от световното  културно и природно наследство на ЮНЕСКО. 
За да стигнете до биобогатството можете да ползвате най-съвременните средства за наблюдение в Природо- научен музей “Сребърна“, да се разходите по екопътеките или около езерото.
Работното време на музея е 08 – 12 и 14 – 18 ч. като  през активния сезон от 01.05. до 01.10. без почивен ден. Безплатният ден за посещения е четвъртък.