Silistra

The town of Silistra is situated in Northeastern Bulgaria on the right shore of the Danube River.
According to the latest count by the National Statistical Institute made in December 2019, the town population is 30 983 citizens.

The following are at the very base of the local economy: agriculture; mechanical engineering; woodworking; furniture production; food, wine and tobacco industries; milk and meatg industries, tailoring enterprises, construction, etc.

The 2018 Gross Domestic Product (GDP) per capita in the region was BGN 7 029.

Дунавски парк- Силистра е разположен по поречието на река Дунав на 140 дка площ. Данните за неговото съществуване са от периода след Освобождението на България. Той е най- старият парк в България и е обявен за модел на парковото изкуство още в първите години от създаването си.

    В Силистра здравна  грижа се предоставя  от: Многопрофилна болница за активно лечение - Силистра АД;  „ДКЦ-1 Силистра” ЕООД; Медицински комплекс „Медика”; Медицински център "Авицена"; Медицински център „Дръстър”; Медицински център "Ескулап"; "Медицински център - Силистра" ЕООД; Медицински център“Алфа Медик“ООД

    Кариера и живот,[object Object],в България

    Кариера и живот
    в България

    Българският бизнес изпитва все по-голяма нужда от нови, образовани, умни и отдадени кадри, извън почти изчерпания ни трудов пазар.