Новини

< Назад
17.07.2023

Основни качества и умения, които ни помагат да поддържаме нивото си в конкурентна бизнес среда

Основни качества и умения, които ни помагат да поддържаме нивото си в конкурентна бизнес среда

Ролята на U Grow Academy в обучението за мениджърски позиции

__________________

В динамиката от безпрецедентни събития през последните години почти не съществува сектор, който да не търпи промени и трансформации, а те изискват адаптивност и темпо. На фона на необходимия стремеж към устойчивост и подготвени за промените кадри, каквито и времена да се очертават, естественият и изкуственият интелект вече ще работят заедно. За овладяване на динамичната вътрешна среда в компаниите, правилното организиране на екипи и процеси и постигането на високи резултати, ключова роля ще изиграят хората, които се открояват като лидери и притежават необходимата подготовка, издръжливост и умения. И докато трудовият пазар се оформя около търсенето на кандидати, които покриват именно тези критерии, у нас все повече компании инвестират време и финанси, за да подпомогнат развитието на своите кадри и да ги подготвят за следващото стъпало в професионалния им път, но само една е компанията, която поема тази роля като независима структура. Първата aкадемия у нас, предлагаща специализирани обучения, които подготвят хора за мениджърски позиции в сферата на бизнес услугите е U Grow Academy

Кои са актуалните кариерни тенденции, каква е ролята на академията и как помага на хора и компании да останат конкурентни, разказва Ралица Любенова - Program & Training Manager в U Grow Academy. 

 

Кои са факторите, които ще продължат да влияят върху пазара на труда? 

В различните бизнес сектори се оформят и открояват различни тенденции. За никого не е тайна, че повечето индустрии в България търпят недостиг на кадри или по-точно квалифицирани кадри. Трудно е да се посочат само 1 или 2 характеристики, които да обобщят променящия се пазар на труда и очакванията, които ще имат работодателите към своите екипи в следващите години. Интересно наблюдение е, че все повече вече назначени кадри и кандидати за работа също имат и налагат изисквания към работодателите. Тази динамика със сигурност е в процес на преобразуване. Една тенденция обаче е ясна и за нея може да се каже, че ще бъде често наблюдавана през следващите години, а тя е, че все по-малко хора ще имат една-единствена кариера или само един професионален път. Преквалификацията и активния подход към усвояването на нови умения ще бъдат ключови за успешен кариерен растеж. Тъй като нашата академия е фокусирана върху обучителни програми, свързани с мениджърските роли конкретно в сектора на бизнес услугите, от наблюдения бих могла да кажа, че адаптивността, желанието за учене и развитие и непрестанното надграждане са по-необходими от всякога. Ние предоставяме именно тази възможност за професионално усъвършенстване.

 

В какви умения да инвестираме, за да останем конкурентни в работната среда?

Отговорът на този въпрос зависи много от сферата, в която искаме да се развиваме професионално. От една страна е важно да поддържаме и усъвършенстваме техническите умения, които са ни необходими, за да извършваме нашата професионална дейност. От друга страна обаче те не са достатъчна предпоставка за кариерен растеж. Ако искаме да имаме възможности за по-вдъхновяващи, по-ангажиращи и по-комплексни роли, е важно да инвестираме в развитието на меки и лидерски умения, които са преносими и биха ни били полезни във всяка една сфера, в която искаме да се развиваме личностно и професионално. 
В сектора на бизнес услугите все повече се набляга на ролята на ръководните функции, като се търсят хора, готови да поемат отговорност, да навигират и оптимизират работни процеси, да мотивират и развиват хора и да бъдат в час с многообразието от възможности, които технологичният свят предлага. Нашите обучения са структурирани така, че да покрият тези изисквания на работодателите и нуждите на бизнеса, като съдействаме и за осъществяването на работни отношения между участниците в програмите и нашите партньори. 

 

Какви са възможностите за обучения, които U Grow Academy предлага?

U Grow Academy организира специализирани обучения за хора, които искат да развият своите мениджърски умения и лидерски потенциал. Програмите ни са подходящи, както за начинаещи, които имат нужда от подготовка и самочувствие преди да влязат активно в нова роля, така и за хора с опит, които искат да се преквалифицират и стартират кариера в нов сектор – в сферата на бизнес услугите.

Помагаме и на компаниите да подготвят свои вътрешни кадри за нови мениджърски роли на различни нива. Това може да стане като им осигурят участие в нашите отворени програми или чрез индивидуално решение, съобразено с нужните на съответната компания.

Един от активните ни проекти в момента е програмата за подготовка на лидери на екипи (Team Leader Program). Първото издание премина повече от успешно, а проявеният интерес ни показа, че е време за втора група, която ще стартира през септември. 

Важно е да отбележа, че обученията са изцяло онлайн, в извънработно време и в тях могат да се включат хора от цялата страна и дори извън нея. Тeam Leader програмата ни се състои от 6 модула, като първият е безплатен за приетите в програмата кандидати, а последният модул е ключов и играе роля на индивидуална кариерна консултация, с цел начертаване на персонален план и следващи стъпки за развитие на участника. Усилията ни ще бъдат насочени и към това след края на всяка обучителна програма да съдействаме на всеки, който я завърши, успешно да намери своята нова работа, чрез нашите партньори.

__________________

Научи повече за предстоящото Team Leader обучение, което започва на 18 септември и кандидатствай за него до 30 юли на ugrow.bg

Ролята на U Grow Academy в обучението за мениджърски позиции__________________В динамиката от безпрецедентни събития през последните години почти не съществува сектор, който да не търпи промени и трансформации, а те изискват адаптивност и темпо. На фона на необходимия стремеж към устойчивост и подготвени за промените кадри, каквито и времена да се очертават, естественият и изкуственият интелект вече ще работят заедно. За овладяване на динамичната вътрешна среда в компаниите, правилното организиране на екипи и процеси и постигането на високи резултати, ключова роля ще изиграят хората, които се открояват като лидери и притежават необходимата подготовка, издръжливост и умения. И докато трудовият пазар се оформя около търсенето на кандидати, които покриват именно тези критерии, у нас все повече компании инвестират време и финанси, за да подпомогнат развитието на своите кадри и да ги подготвят за следващото стъпало в професионалния им път, но само една е компанията, която поема тази роля като независима структура. Първата aкадемия у нас, предлагаща специализирани обучения, които подготвят хора за мениджърски позиции в сферата на бизнес услугите е U Grow AcademyКои са актуалните кариерни тенденции, каква е ролята на академията и как помага на хора и компании да останат конкурентни, разказва Ралица Любенова - Program & Training Manager в U Grow Academy.  Кои са факторите, които ще продължат да влияят върху пазара на труда? В различните бизнес сектори се оформят и открояват различни тенденции. За никого не е тайна, че повечето индустрии в България търпят недостиг на кадри или по-точно квалифицирани кадри. Трудно е да се посочат само 1 или 2 характеристики, които да обобщят променящия се пазар на труда и очакванията, които ще имат работодателите към своите екипи в следващите години. Интересно наблюдение е, че все повече вече назначени кадри и кандидати за работа също имат и налагат изисквания към работодателите. Тази динамика със сигурност е в процес на преобразуване. Една тенденция обаче е ясна и за нея може да се каже, че ще бъде често наблюдавана през следващите години, а тя е, че все по-малко хора ще имат една-единствена кариера или само един професионален път. Преквалификацията и активния подход към усвояването на нови умения ще бъдат ключови за успешен кариерен растеж. Тъй като нашата академия е фокусирана върху обучителни програми, свързани с мениджърските роли конкретно в сектора на бизнес услугите, от наблюдения бих могла да кажа, че адаптивността, желанието за учене и развитие и непрестанното надграждане са по-необходими от всякога. Ние предоставяме именно тази възможност за професионално усъвършенстване. В какви умения да инвестираме, за да останем конкурентни в работната среда?Отговорът на този въпрос зависи много от сферата, в която искаме да се развиваме професионално. От една страна е важно да поддържаме и усъвършенстваме техническите умения, които са ни необходими, за да извършваме нашата професионална дейност. От друга страна обаче те не са достатъчна предпоставка за кариерен растеж. Ако искаме да имаме възможности за по-вдъхновяващи, по-ангажиращи и по-комплексни роли, е важно да инвестираме в развитието на меки и лидерски умения, които са преносими и биха ни били полезни във всяка една сфера, в която искаме да се развиваме личностно и професионално. В сектора на бизнес услугите все повече се набляга на ролята на ръководните функции, като се търсят хора, готови да поемат отговорност, да навигират и оптимизират работни процеси, да мотивират и развиват хора и да бъдат в час с многообразието от възможности, които технологичният свят предлага. Нашите обучения са структурирани така, че да покрият тези изисквания на работодателите и нуждите на бизнеса, като съдействаме и за осъществяването на работни отношения между участниците в програмите и нашите партньори.  Какви са възможностите за обучения, които U Grow Academy предлага?U Grow Academy организира специализирани обучения за хора, които искат да развият своите мениджърски умения и лидерски потенциал. Програмите ни са подходящи, както за начинаещи, които имат нужда от подготовка и самочувствие преди да влязат активно в нова роля, така и за хора с опит, които искат да се преквалифицират и стартират кариера в нов сектор – в сферата на бизнес услугите.Помагаме и на компаниите да подготвят свои вътрешни кадри за нови мениджърски роли на различни нива. Това може да стане като им осигурят участие в нашите отворени програми или чрез индивидуално решение, съобразено с нужните на съответната компания.Един от активните ни проекти в момента е програмата за подготовка на лидери на екипи (Team Leader Program). Първото издание премина повече от успешно, а проявеният интерес ни показа, че е време за втора група, която ще стартира през септември. Важно е да отбележа, че обученията са изцяло онлайн, в извънработно време и в тях могат да се включат хора от цялата страна и дори извън нея. Тeam Leader програмата ни се състои от 6 модула, като първият е безплатен за приетите в програмата кандидати, а последният модул е ключов и играе роля на индивидуална кариерна консултация, с цел начертаване на персонален план и следващи стъпки за развитие на участника. Усилията ни ще бъдат насочени и към това след края на всяка обучителна програма да съдействаме на всеки, който я завърши, успешно да намери своята нова работа, чрез нашите партньори.__________________Научи повече за предстоящото Team Leader обучение, което започва на 18 септември и кандидатствай за него до 30 юли на ugrow.bg