Bulgaria wants you logo
Rotating arrow icon

Този профил е деактивиран.
Желаеш ли да активираш профила си отново?

Ще получиш имейл за активация

Работа в България?
Равда, Несебър, България

Аква Парадайз Резорт и Аквапарк Несебър

Бургас

"Аква Парадайз Резорт"- Заместник Главен готвач

Описание на длъжността

- осигурява качествена и навреме издадена храна спазвайки вътрешно фирмените стандарти и инструкции.
- правилно експлоатиране на материалната база, инвентара и съоръженията в кухнята.
- много добра лична хигиена
- отговаря за ефективното използване на суровините без да се нарушава технологията.
- отговаря за правилното съхранение и срок на годност на продуктите и готовата продукция.
- отговаря за санитарно-хигиенното състояние на производствените помещения.
- подготовка на кухненска продукция при спазването на установени технологии, рецепти според стандартите на хотела;
- работа при система All inclusive;

Изисквания за длъжността

- Образование - средно специално/ висше;
- Опит на длъжността - минимум 2г.
- Квалификационни изисквания - да познава:

-качествата и предназначението на използваните в готварството материали и продукти;

-изискванията относно съхраняването на хранителните продукти – НАССР системата

-рецептите и технологията на приготвянето и естетическото оформяне на различните видове ястия;

-предназначението, правилата за ползване и опазване на оборудването, с което е обзаведена кухнята;

-санитарно-хигиенните изисквания за работа с хранителните продукти;

-методите и начините за оценка качествата на различните хранителни продукти;

Ние ти предлагаме:

- Изхранване

- Работно облекло

- Осигурен транспорт

- Квартира

Топ компании

Още компании