Работа в България?

бул. Братя Бъкстон 68, 1618, София, България

Balkantel

София

ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ

Описание на длъжността

ОТГОВОРНОСТИ:

• Планира и координира всички дейности по ръководените от него екипи и срокове по изпълнение на възложените задачи
• Води комуникация с подизпълнители и своевременно предотратява възникнали проблеми на обекта
• Подробно се запознава и работи с проектна документация
• Участва активно в разработването на план – графици и стратегии
• Контролира качеството и съхранението на влаганите материали, доставяни до обекта
• Контролира проактивно дейностите по инсталация, които са възложени на работните екипи
• Следи за срочното и качествено предаване на заложените за изпълнение етапи
• Носи отговорност за изпълнението на задачите на строителния обект
• Осигурява необходимите здравословни и безопасни условия на труд и провежда инструктаж на работните екипи на обекта

Изисквания за длъжността

ИЗИСКВАНИЯ:

• Завършено висше техническо образование
• Сходен опит ще се счита за предимство
• Познания по действащата нормативна база в областта на строителството
• Добро ниво на технически английски език
• Опит при работа с екипи за реализиране на структурни-кабелни системи по проекти
• Комуникационни и организационни умения
• Аналитично мислене и способност за вземане на бързи решения
• Активен шофьор

Ние Ви предлагаме:

• Възможност за изява и развитие във високотехнологична българска компания
• Работа в конкурентна и развиваща се работна среда
• Възможност за допълнителна квалификация и обучения
• Атрактивно заплащане, социални придобивки и отлични условия на работа в екип от доказани професионалисти

Топ компании

    Още компании