Bulgaria wants you logo
Rotating arrow icon

Този профил е деактивиран.
Желаеш ли да активираш профила си отново?

Ще получиш имейл за активация

Работа в България?

EVN Bulgaria

Валидна до: 13-04-2023 г. / Пловдив

Строителен инженер ( по заместване ) - в екип "Управление на базата"

Описание на длъжността

 • Организира и контролира проектирането и изпълнението на строителните дейности по конкретни обекти. Отчита изпълнението;
 • Разработва конкретни проектно сметни документации;
 • Координира различни фирми, извършващи проектните и строителни дейности;
 • Изготвя документи за търг и осъществява проверки на оферти;
 • Приема и документира изпълнените услуги, доставки и строителство свързани с преустройството и ново строителство на сгради;
 • Подготвя количествено - стойностни сметки, следи прилагането им и анализира изпълнението им;
 • Планира и контролира бюджета за съответния обект и дава своевременна обратна връзка при отклонения;

Изисквания за длъжността

 • Висше образование - строителен инженер от специалност Промишлено и гражданско строителство, Строителство на сгради и съоръжения или сходна; 
 • Минимум 5 години професионален опит в областта на строителството;
 • Познаване на действащите нормативни документи;
 • Знания за разчитане на проектна документация;
 • Познания по английски език ще се считат за предимство; 
 • Компютърни умения - MS Office, AutoCad;
 • Много добри организационни умения; нагласа за динамична заетост; умения за работа в екип, гъвкавост и добра организация при изпълнение на работата.

Ние ви предлагаме:

 • Възможност за реализация в стабилна международна компания.
 • Утвърдени правила и стандарти на работа.
 • Въвеждащо обучение, ментор и индивидуален план за работа в пробния период.
 • Здравна застраховка за сметка на работодателя за всеки сътрудник, както и здравна застраховка за членове на семейството на преференциални цени.
 • Система за гъвкаво работно време и възможност за работа от разстояние.
 • Карта за спорт на преференциални цени (Мултиспорт/Coolfit).
 • Фирмени обучения, тиймбилдинги, спартакиади и др.

Информираме Ви, че дружествата от групата на EVN България са администратори на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на данните и Закона за защита на личните данни. Обработването на Вашите лични данни е с цел подбор на персонал и е на основание на предприемане на стъпки по искане от  субекта на данните (т.е. Вие) преди сключването на договор. Срокът на съхранение е шест месеца след приключване на подбора. Събирането на личните данни е изискване при подбор на персонала и непредоставянето им ще доведе до невъзможност за следващи действия от страна на дружествата. Можете да се запознаете с нашата Декларация за поверителност на дружествата от групата на EVN България за кандидати за работа на следния линк: https://www.evn.bg/SpecialPages/Default/GDPR-PrivacyDeclaration.aspx

Топ компании

Още компании