Bulgaria wants you logo
Работа в България?

Cargill

Ние от Cargill предоставяме хранителни, земеделски, финансови и индустриални продукти и услуги. Заедно с фермерите, клиентите, правителствата и общностите помагаме на хората да просперират, като влагаме познанията, получени от над 150-годишния ни опит. Имаме 160 000 служители в 70 страни по света.

Бизнесът на Каргил в България е в сферата на:
• Центровете за споделени бизнес услуги;
• Търговия на зърно и маслодайни култури;
• Морски транспорт.

Cargill оперира в България от 2006 г. и има над 1250 служители в три структури. Първата ни структура в България – Cargill’s agricultural supply chain (CASC), бе създадена през 2006 г. в София и оперира в областта на търговията със зърно и маслодайни култури. През 2013 г. отворихме втори офис в гр. Варна, където екипът ни, занимаващ се океански транспорт (Ocean Transportation – OT), осъществява глобалната търговия на Cargill посредством координация на морски плавателни съдове.

През 2014 г. създадохме Центъра за споделени бизнес услуги в София (Cargill Business Services Sofia – CBS Sofia). В него централизирано се обслужват бизнесите на Cargill в Европа, Средния изток и Африка, като им се предоставят услуги с добавена стойност в сферата на финансите, транспорта и логистиката, стратегическото снабдяване и доставки, както и управлението на човешки ресурси. В центъра в София има над 1100 професионалисти, които управляват важни за компанията процеси и предлагат широко портфолио от висококачествени услуги с добавена стойност и силен фокус върху ефективност и отлично качество.

Корпоративна социална отговорност:
В Cargill сме отдадени на това да работим отговорно, като следваме нашата цел да сме глобален лидер в изхранването на хората. Стремежът ни е да предоставяме на света храна по надежден начин, да редуцираме въздействието ни върху околната среда и да обогатяваме общностите, в които живеем и работим. Съветът на Cargill Cares в България, който е отговорен за дейностите по корпоративната социална отговорност на Cargill, активно се фокусира в подкрепата на проекти там, където компанията оперира. Cargill България инвестира от времето на своите служители, от професионалната си експертиза и прави финансови дарения, за да насърчава и поощрява изхранването и поддържането на безопасност на храните, да стимулира грижата за околната среда и да развива образованието.

2021-01-29 13:57:40 / София

Strategic Pricing Product Manager

Описание на длъжността

JOB PURPOSE AND IMPACT
The Strategic Pricing Product Manager provides strategic thought leadership and knowledge across all aspects of Strategic Pricing and Commerce for configure, price, quote and component build up. This role is responsible to create and maintain solution roadmaps and strategies for all aspects of the strategic pricing instances/platform in scope and integration with Global IT methods & operating models.  This position will be responsible for partnering and advising Business Partner function and Product Owners to design and create new products and define deployment approach and support models.  This position will lead and provide direction to managers/advisors, professionals and indirect staff.  Thought leadership, especially around core capabilities for reuse and extension, operating principles for product teams and education and demonstrating platform value, will be managed by this Lead.  Key stakeholders are expected to be the Global COE, Business Partners/BRMs, Business Product Owners, Strategic Pricing COEs and teams, Competitive Intelligence and Regional Delivery or partners that will deliver products on top of the platform. 
We are looking for an enthusiastic leader to drive Cargill’s vision to bring an obsessive focus on Strategic Pricing (SPx) and evolve how we work across value chains in a connected way for the customer to bring value to our commercial sales & pricing teams. In this position, you will bring your deep expertise across strategic pricing and sales capabilities blending marketing and tech to empower our business and deliver innovation to our B2B, B2F and B2C customers.

KEY ACCOUNTABILITIES
• Trusted advisor to Product Owners, Commercial Strategic Pricing Leaders & IT Business Partners, Global IT delivery teams
• Prioritizing core capabilities based on customer and business needs, vision for platform engineering team(s) 
• Budget oversight of platform and creation of estimating and methods for new features 
• Guides innovation/transformation and continuous improvement efforts.
• Chief innovation lead for the platform to test ideas, inspire collaboration and compare performance to competitive benchmarks.
• Develop strong product development ties with technical product vendors such as PROS, Pricefx, Zilliant and Salesforce as well as LeveragePoint and internal product teams. 
• Deliver education and demos to share capabilities of the platform and value achieved
• Deliver onboarding and playbook methods to empower teams to build on top of the platform for speed to market
• Advocate and guide the use of the Strategic Pricing capabilities across business, partners and delivery teams
• Develop, define, and implement new and maintain platform products, service offerings, strategy and frameworks. 
• Significantly contributes to the creation and maintenance of product and service offering strategies and roadmaps for in scope enterprises
• Other duties as assigned

Company benefits:
• Attractive salary
• Performance-based bonuses
• Health and dental full package insurance
• Language courses
• Life and Accident insurance
• Additional paid study leave
• Various shop and bank services discounts
Career development:
• International and dynamic environment
• Technical and soft skills trainings
• Outstanding career path opportunities
• Professional growth in a global company
Work-life balance:
• Award-winning creative office environment
• Various social initiatives
• Comfortable relax and massage zones
• Memorable Team Buildings and Events

Изисквания за длъжността

MINIMUM QUALIFICATIONS
• Bachelor’s degree in a related field or equivalent experience
• Minimum of four years of related work experience
• Deep understanding of strategic pricing platforms and emerging trends, including strategic pricing/marketing automation and techniques to apply them with commercial teams.
• Experience solutioning and shaping capabilities as solution architect and/or managing solution architecture.
• Experience working in a strategic leadership role in a digital Pricing, Sales, Service and/or Commerce function in an enterprise environment.
• Fluency in English
PREFERRED QUALIFICATIONS
• Master's degree
• Exposure to agile delivery methods.
• Experience in 1 or more Strategic Pricing technologies and Salesforce.com
• Experience in integrating to Salesforce platform

Възможни услуги към потребителите /предимствата към всяка обява/:

Multisport card
Home office opportunity

Топ компании

Още компании