Bulgaria wants you logo
Rotating arrow icon

Този профил е деактивиран.
Желаеш ли да активираш профила си отново?

Ще получиш имейл за активация

Работа в България?
ул. Московска 19, София

Банка ДСК

София

Стажантска програма ДСК Старт в кариерата ( Счетоводство, Одит, Финанси )

Описание на длъжността

Ако и ти искаш да станеш част от нашия екип, кандидатствай в някое от звената ни в Централно управление:

• Дирекция Развитие на продукти и ценообразуване - "Частно банкиране и заможни клиенти" гр. София;
• Дирекция "Доставки" - гр. София;
• Управление "Проблемни вземания от бизнес клиенти и лизинг"- гр. София;
• Дирекция "Счетоводни операции" - гр. София;
• Отдел "Подпомагане на продажбите, изграждане и развиване на умения"- гр. София;
• Дирекция "Администриране, тестване и приемане на ИТ системи"
- Linux екип - гр. София
- Windows екип – гр. София, гр. Варна, гр. Благоевград
• Проект OTP Lab (Управление Електронни продажби и развитие) – гр. София;
• Дирекция „Административни Дейности в ЦУ“Отдел „Архив“ – гр. София;
• Отдел „Съдебни действия по проблемни ипотечни кредити“ към Управление „Събиране на вземания от физически лица“ – гр. София;
• Дирекция „Проекти за управление на риска“ - гр. София;
• Дирекция „Електронни продажби“ – гр. София;
• Отдел „Входящи валутни преводи“ към Управление „Банкови операции“ –гр. София;
• Отдел „Правна работа в поделенията“ – гр. София, гр. Плевен и гр. Благоевград.

и се запознай със света на модерните банки!

Изисквания за длъжността

• Студенти, независимо от формата им на обучение, в т.ч. учащи във висши учебни заведения в чужбина;
• Студенти от първи до четвърти курс от бакалавърската си степен на образование за Централно управление;
• Студенти минимум втори курс от бакалавърската си степен на образование за Клонова мрежа;
• Студенти в процес на придобиване на магистърска степен;
• Студенти, които се дипломират в същата година;
• Задължително условие за всички кандидати е да познават добре MS Office;
• Необходимо е учебната сфера на кандидатите да съвпада или да се доближава с тази на звеното, за което кандидатстват;
• Препоръчително, но не задължително условие е кандидатите да владеят английски език.

Топ компании

Още компании