Bulgaria wants you logo
Rotating arrow icon

Този профил е деактивиран.
Желаеш ли да активираш профила си отново?

Ще получиш имейл за активация

Работа в България?
ул. Московска 19, София

Банка ДСК

София

Стажантска програма ДСК Старт в кариерата ( Мениджмънт, Бизнес развитие )

Описание на длъжността

Ако и ти искаш да станеш част от нашия екип, кандидатствай в някое от звената ни в Централно управление:

 • Направление „Дигитална трансформация
 • Управление „Управление на активите и пасивите;
 • Дирекция „Съдебно събиране на вземания;
 • Дирекция „Централизирани процеси по събиране на вземания
 • Дирекция Администриране, тестване и приемане на ИТ системи
 • Дирекция „Управление на проекти
 • Дирекция „Централен БЕК офис, Екип „Проекти
 • Дирекция „Обслужване на място на вътрешните потребители, ИТ и операции;
 • Отдел „Предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма;
 • Отдел „Агробизнес;
 • Дирекция „Малък бизнес
 • Отдел Сигурност на банковата дейност и взаимодействие с държавните органи;
 • Дирекция „Информационна сигурност;
 • Дирекция Развитие на продукти и ценообразуване за заможни клиенти;
 • Отдел „Архивистика и документалистика;
 • Отдел „Дигитални иновации;
 • Дирекция „Доставки;
 • Дирекция „Разходи, дълготрайни активи и данъци, Управление Счетоводство;
 • Управление „Контролинг и управление на капитала.

и се запознай със света на модерните банки!

Изисквания за длъжността

• Студенти, независимо от формата им на обучение, в т.ч. учащи във висши учебни заведения в чужбина;
• Студенти от първи до четвърти курс от бакалавърската си степен на образование за Централно управление;
• Студенти минимум втори курс от бакалавърската си степен на образование за Клонова мрежа;
• Студенти в процес на придобиване на магистърска степен;
• Студенти, които се дипломират в същата година;
• Задължително условие за всички кандидати е да познават добре MS Office;
• Необходимо е учебната сфера на кандидатите да съвпада или да се доближава с тази на звеното, за което кандидатстват;
• Препоръчително, но не задължително условие е кандидатите да владеят английски език.

Топ компании

Още компании