Bulgaria wants you logo
Rotating arrow icon

Този профил е деактивиран.
Желаеш ли да активираш профила си отново?

Ще получиш имейл за активация

Работа в България?

EVN Bulgaria

Валидна до: 21-05-2022 г. / Пловдив

Стажант, Данъци

Описание на длъжността

Лятната стажантска програма на EVN България е част от философията на нашата компания за професионално развитие на бъдещи специалисти. Чрез нея тук ще имате възможност да усвоите ценни знания, придобиете практически умения и полезен опит в международен концерн.

Основни задачи и дейности:

 • Запознаване с екипа, със спецификата на фирмите в ЕВН група и дейности и функции на екипа;
 • Изготвяне на предложение за актуализация на вътрешни документи, касаещи дейността на екип Данъци;
 • Актуализация на местните досиета по дружества;
 • Подготвянето на файлове за преобразуване по фирми с цел представяне пред проверяващите данъчни органи.

Изисквания за длъжността

 • Студент в 4 курс (степен бакалавър) в икономическа специалност;
 • Умения за работа с Excel;
 • Ползване на английски език ще се счита за предимство.

Ние ви предлагаме:

 • Развитие на уменията чрез реални задачи и проекти;
 • Индивидуална програма и личен ментор;
 • Дух на сътрудничество и подкрепа в екипи от професионалисти;
 • Трудов договор и осигуровки;
 • Въвеждащо обучение, за да се запознаете с EVN, нашата култура и организация на работа;
 • Ползване на платен отпуск, пропорционално на отработеното време.

А когато лятото свърши... може да получите предложение за дългосрочен ангажимент в EVN, за да продължите своето развитие!

Продължителност на стажа: 3 месеца /1 юли – 30 септември 2022/ .

Срок за кандидатстване: 21.05.2022 г.

Ако това предложение ви е заинтригувало, изпратете ни автобиография и мотивационно писмо, в което ни опишете своите интереси, постижения и планове за развитие, като натиснете тук.

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Информираме Ви, че дружествата от групата на EVN България са администратори на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на данните и Закона за защита на личните данни. Обработването на Вашите лични данни е с цел подбор на персонал и е на основание на предприемане на стъпки по искане от  субекта на данните (т.е. Вие) преди сключването на договор. Срокът на съхранение е шест месеца след приключване на подбора.

Събирането на личните данни е изискване при подбор на персонала и непредоставянето им ще доведе до невъзможност за следващи действия от страна на дружествата. Можете да се запознаете с нашата Декларация за поверителност на дружествата от групата на EVN България за кандидати за работа на следния линк: https://www.evn.bg/SpecialPages/Default/GDPR-PrivacyDeclaration.aspx

Топ компании

Още компании