Bulgaria wants you logo
Работа в България?

EVN България

Ние от EVN България сме част от голямото семейство на австрийския концерн EVN. Отличаваме се с постоянния си стремеж към качество, модернизация и достигане на световно утвърдени стандарти както в енергетиката, така и в сферата на устойчивото развитие. На територията на България развиваме дейност в областите разпре­деление и продажба на електрическа енергия, топлоснабдяване за град Пло­вдив, търговия с енергия и въглеродни емисии в страната и Югоизточна Европа, както и развитие на проекти в сферата на възобновяемите източници.

В EVN прилагаме стил и стандарти на работа, характерни за големите европейски компании, основани на професионализъм и коректност. Предоставяме среда за придобиване на ценен опит и насърчаваме сътрудниците да развиват потенциала си чрез богат набор от вътрешни и външни обучения. В компанията живее дух на колегиалност и сътрудничество, защото ние сме свързани помежду си – специалисти от различни области с поглед в една и съща посока.

Развиваме социална отговорност в областите образование и екология и даваме възможност на сътрудниците да взимат участие в различни каузи и в работно време.

Независимо от позицията и работното ви място в EVN ще откриете:

- възможност за професионална реализация в стабилна международна компания;
- разнообразни задачи и обучения за вашето професионално развитие;
- грижа за вашата безопасност с най-висок клас оборудване за работа;
- коректно и точно заплащане за повече сигурност за вас и семействата ви;
- гъвкаво работно време за спокойствие и презареждане;
- сплотени екипи, дух на сътрудничество и подкрепа;
- динамична работа, свързана с предизвикателствата на енергийния пазар.

2021-01-27 09:44:10 / Пловдив

Специалист, въвеждане на данни (по заместване)

Описание на длъжността

• Корекции на фактури
• Издаване на ръчни фактури за допълнително начисление
• Смяна на име и закриване на партиди
• Смяна на тарифност и промяна на цени
• Справки за потребление
• Набиране, уточняване и актуализация на клиентски данни
• Въвеждане на данни, необходими за фактуриране на нови места за потребление
• Дейности за клиенти на топлоенергия и услуги
• Участие в тестове на доработки и формуляри 
• Подготовка на данни за промени за клиенти на свободен пазар и анализиране  и отстраняване на грешки при изпълнението
• Обработка на файлове за комуникации и изпращане на електронни фактури и електронни пратки
• Анализ на данните в специализиран софтуер, дефиниране и обработка на справки и репорти

Изисквания за длъжността

• Висше икономическо или техническо образование
• Минимум 1 година професионален опит
• Технически и икономически познания свързани с процеса на фактуриране
• Познаване на нормативните и законови изисквания за издаване и коригиране на фактури
• Умения за работа с бази данни и извличане и обработка на данни по зададени критерии 
• Свободно ползване на софтуерните продукти „Excel”, „Word”
• Познания по различини билинг или счетоводни програми ще се счита за предимство
• Владеенето на английски или немски език е предимство
• Умение за работа при повишена натовареност
• Умение за прецизно и точно изпълнение на поставени задачи
• Умение за съвместяване на дейности от различен характер
• Инициативност, самостоятелност и ангажираност

Ние ви предлагаме:
• Възможност за професионална реализация в стабилна международна компания
• Разнообразни задачи и обучения за Вашето професионално развитие
• Отлични условия на работа и богат пакет от придобивки – гъвкаво работно време,  допълнително пенсионно застраховане

Срок за кандидатстване:  01.02.2021
Начин за кандидатстване: изпратете ни подробна автобиография и мотивационно писмо на имейл, като посочите референтния номер KK/SVD/E1 на обявата, по която кандидатствате.
Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Информираме Ви, че дружествата от групата на EVN България са администратори на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на данните и Закона за защита на личните данни. Обработването на Вашите лични данни е с цел подбор на персонал и е на основание на предприемане на стъпки по искане от  субекта на данните (т.е. Вие) преди сключването на договор. Срокът на съхранение е шест месеца след приключване на подбора.
Събирането на личните данни е изискване при подбор на персонала и непредоставянето им ще доведе до невъзможност за следващи действия от страна на дружествата. Можете да се запознаете с нашата Декларация за поверителност на дружествата от групата на EVN България за кандидати за работа на следния линк: https://www.evn.bg/SpecialPages/Default/GDPR-PrivacyDeclaration.aspx 

Възможни услуги към потребителите /предимствата към всяка обява/:

Допълнително здравно осигуряване
Възможност за home office
Карта за спорт

Топ компании

Още компании