Bulgaria wants you logo
Работа в България?

Cargill

Ние от Cargill предоставяме хранителни, земеделски, финансови и индустриални продукти и услуги. Заедно с фермерите, клиентите, правителствата и общностите помагаме на хората да просперират, като влагаме познанията, получени от над 150-годишния ни опит. Имаме 160 000 служители в 70 страни по света.

Бизнесът на Каргил в България е в сферата на:
• Центровете за споделени бизнес услуги;
• Търговия на зърно и маслодайни култури;
• Морски транспорт.

Cargill оперира в България от 2006 г. и има над 1250 служители в три структури. Първата ни структура в България – Cargill’s agricultural supply chain (CASC), бе създадена през 2006 г. в София и оперира в областта на търговията със зърно и маслодайни култури. През 2013 г. отворихме втори офис в гр. Варна, където екипът ни, занимаващ се океански транспорт (Ocean Transportation – OT), осъществява глобалната търговия на Cargill посредством координация на морски плавателни съдове.

През 2014 г. създадохме Центъра за споделени бизнес услуги в София (Cargill Business Services Sofia – CBS Sofia). В него централизирано се обслужват бизнесите на Cargill в Европа, Средния изток и Африка, като им се предоставят услуги с добавена стойност в сферата на финансите, транспорта и логистиката, стратегическото снабдяване и доставки, както и управлението на човешки ресурси. В центъра в София има над 1100 професионалисти, които управляват важни за компанията процеси и предлагат широко портфолио от висококачествени услуги с добавена стойност и силен фокус върху ефективност и отлично качество.

Корпоративна социална отговорност:
В Cargill сме отдадени на това да работим отговорно, като следваме нашата цел да сме глобален лидер в изхранването на хората. Стремежът ни е да предоставяме на света храна по надежден начин, да редуцираме въздействието ни върху околната среда и да обогатяваме общностите, в които живеем и работим. Съветът на Cargill Cares в България, който е отговорен за дейностите по корпоративната социална отговорност на Cargill, активно се фокусира в подкрепата на проекти там, където компанията оперира. Cargill България инвестира от времето на своите служители, от професионалната си експертиза и прави финансови дарения, за да насърчава и поощрява изхранването и поддържането на безопасност на храните, да стимулира грижата за околната среда и да развива образованието.

2020-08-19 12:22:56 / София

Senior Project Manager

Описание на длъжността

Position summary
The Project Manager helps oversee and manages all aspects of ongoing projects, serving as liaison among project management, business planning, project team and line management. We seek a professional who will contribute to and review the project proposal to manage timeframe, scope, budget limitations and procedures for accomplishing successfully the project. You will be the go-to person for everything involving a project’s organization and timeline

Major Tasks

 • Identify and resolve obstacles to completing project on time and to budget;
 • Adhere to internal and external quality standards;
 • Monitor and report on the status of projects including cost, timing and staffing;
 • Organize project teams, assign individual responsibilities, develop project schedules, and resolve resource requirements;
 • You will work under minimal supervision and independently handle complex issues while referring only the most complex issues to higher-level staff;
 • Other duties as assigned;

Изисквания за длъжността

 • Bachelor’s degree in a related field or equivalent experience;
 • Minimum of four years of related work experience;
 • Experience leading diverse stakeholder engagement;
 • Demonstrated success working independently in a remote, global environment;
 • Professional training in Project Management;
 • Excellent communication skills (oral and written);
 • Demonstrated ability to navigate ambiguity and establish process and structure;
 • Fluent in English;
 • Flexible, adaptable, open to meet the change and acquire new knowledge and skills;

Възможни услуги към потребителите /предимствата към всяка обява/:

Допълнително здравно осигуряване
Мултиспорт карта

Топ компании

Още компании