Bulgaria wants you logo
Работа в България?
София, бул.

VIVACOM

VIVACOM ( Виваком ) e първият телеком на българският пазар, вече част от United Group, водещият телекомуникационен и медиен оператор в Югоизточна Европа. Компанията предлага изключително широка гама от телекомуникационни решения за частни и бизнес клиенти - мобилни и фиксирани гласови услуги, високоскоростен оптичен интернет, интерактивна и сателитна телевизия от най-ново поколение.
Социално-отговорна компания
През годините VIVACOM се утвърди и като социално-отговорна компания, инвестираща в развитието на обществото и бъдещите поколения. Подкрепяме редица инициативи и развиваме собствени проекти в сферата на образованието, културата и спорта. Компанията продължава дългосрочната си стратегия на отговорен корпоративен гражданин и работодател. Образованието, дигитализацията на учебния процес и развитието на адекватни за съвременния свят и пазар на труда знания и умения у младите хора остават основен наш фокус.
Развитие и ангажираност на нашите служители
VIVACOM е сред най-големите работодатели в България. Сферата на технологиите е една от най-динамично развиващите се, затова е важен балансът между служители с дългогодишна практика и такива, които са в началото на професионалния си път и носят нови идеи и подходи в работата. Вярването ни, че обучението стои в основа на прогреса, се пренася и върху вътрешните ни политики за мотивиране и задържане на нашите служители. Инвестираме постоянно както в професионалната им квалификация, така и в развитие на личностните им умения. Чрез многобройни придобивки, различни програми за развитие, обучения и инициативи ние успешно доказваме твърдението за стабилен, доказан и предпочитан работодател на пазара на труда. През годините компанията е отличавана не веднъж, а тази година спечелихме и „Employer branding project“ на годишните Employer branding awards 2020 с проекта „Лятна стажантска програма“ на VIVACOM.
Цели и постижения
Успяхме да изградим корпоративна култура, която поставя фокуса върху клиента. През 2020 г. мобилната мрежа на VIVACOM се доказа като най-бързата в Европа 1. През тази година стартирахме и първата клиентска 5G мрежа в България.
VIVACOM е едновременно компания с традиции и носител на новото, социално-отговорен бизнес и важен фактор за развитието на сектора с добрите си практики, специфичен опит и умения. Стратегията на компанията да се трансформира в дигитален телеком от ново поколение доказа своя успех.

Според анализ на Ookla®, основан на данните от Speedtest Intelligence® за първите шест месеца на 2020г. Търговските марки на Ookla се използват с разрешение. Повече информация за мобилната мрежа на VIVACOM на www.vivacom.bg.

2020-12-04 13:13:27 / София

Senior .NET Developer - Sofia

Описание на длъжността

VIVACOM is a leader in providing high-tech services of a new generation - mobile and fixed voice services; high speed broadband internet access through fiber optic, copper and satellite infrastructure; data transmission services via the mobile and fixed networks; and individual telecommunication solutions tailor-made for the client.

If you want to work on
• Software development of applications and programs, relevant for customer service systems that meet the company's needs
• Software development of applications or its components as well as documenting each stage of the software engineering process
• Providing conditions for design, coding, interfaces to other applications, debugging, working with compilers, programming environments and other tools
• Program development in accordance with the schemes provided by specialists in software architecture

The company offers
• Career development within one of the largest Bulgarian high-tech and telecommunications companies
• Professional trainings for specific knowledge and skills
• Attractive salary opportunities according to the achieved aims
• An additional and competitive bonus package

Изисквания за длъжността

If you possess
• Higher technical education and a major in computer systems
• At least 3 year of professional experience in .NET programming
• Excellence in ASP.NET Core, Entity Framework Core, ADO.NET, LINQ, ASP.NET MVC, ASP.NET Web API, OOP, C#
• Strong expertise in JavaScript, JQuery, HTML, CSS, Bootstrap
• Expertise in MS SQL Server, PostgreSQL, Oracle
• Expertise with Microservices, Kubernetes and Containers (Docker) will be benefit.
• Good knowledge of Design Patterns, Data Structures, Algorithms, JSON, XML, AJAX, REST, SOAP, OpenAPI Specification, Unit Testing, Source Control Systems
• Basic knowledge of Android native
• Skills to create and design technical documentation
• Fluency of written and spoken English is required
• Highly developed ability to work in a team

How to apply

Interested candidates please press the button „Кандидатствай" to send a CV and a motivation letter for the position not later than 15th of December, 2020.
Only short-listed candidates will be invited for an interview.

Възможни услуги към потребителите /предимствата към всяка обява/:

Допълнително здравно осигуряване
Cooperative insurance
Multisport card
Food vouchers
Home office

Топ компании

Още компании