Bulgaria wants you logo
Rotating arrow icon

Този профил е деактивиран.
Желаеш ли да активираш профила си отново?

Ще получиш имейл за активация

Работа в България?

EVN Bulgaria

Пловдив

Счетоводител

Описание на длъжността

 • Обработва и осчетоводява първични счетоводни документи и банкови операции;
 • Осчетоводява документи, свързани с възнаграждения на персонала;
 • Отговаря за разчетите с доставчици;
 • Контролира и осчетоводява обобщена информация от билинг система;
 • Изготвя справки за вътрешни нужди;
 • Съдейства при изготвяне на данни и справки за финансови отчети;
 • Класифицира и архивира документи.

Изисквания за длъжността

 • Висше икономическо образование, специалност Счетоводство;
 • Минимум 1 година опит като счетоводител;
 • Добро познаване на счетоводното и данъчно законодателство; познаване на Международните счетоводни стандарти; опит в работа със счетоводен софтуер (опит при работа със SAP е предимство);
 • Английски език на добро работно ниво;
 • Умения за работа с продуктите на MS Office;
 • Прецизност и умения за работа в екип.

Ние ви предлагаме:

 • Възможност за развитие в стабилна международна компания, с утвърдени правила и стандарти;
 • Въвеждащо обучение, индивидуален план за работа и личен ментор, който ви подпомага в навлизането в работните процеси, стандарти и фирмена култура.
 • Ваучери за храна и карти за спорт на преференциални цени;
 • Допълнителни средства за Великден, Коледа, летен отпуск и др.;
 • Гъвкаво работно време и възможност за ползване на homeoffice;
 • Отлична локация в центъра на гр. Пловдив.

Информираме Ви, че дружествата от групата на EVN България са администратори на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на данните и Закона за защита на личните данни. Обработването на Вашите лични данни е с цел подбор на персонал и е на основание на предприемане на стъпки по искане от  субекта на данните (т.е. Вие) преди сключването на договор. Срокът на съхранение е шест месеца след приключване на подбора.

Събирането на личните данни е изискване при подбор на персонала и непредоставянето им ще доведе до невъзможност за следващи действия от страна на дружествата. Можете да се запознаете с нашата Декларация за поверителност на дружествата от групата на EVN България за кандидати за работа на следния линк: https://www.evn.bg/SpecialPages/Default/GDPR-PrivacyDeclaration.aspx

Топ компании

Още компании