Bulgaria wants you logo
Rotating arrow icon

Този профил е деактивиран.
Желаеш ли да активираш профила си отново?

Ще получиш имейл за активация

Работа в България?
гр. София, бул. Витоша 89Б (Милениум център ОББ)

ОББ

Валидна до: 30-06-2022 г. / София

Ръководител проекти – Мобилно банкиране, Електронно банкиране и отворените интерфейси

Описание на длъжността

ОББ е основана през 1992г. посредством сливането на 22 български регионални търговски банки, което е първият и най-мащабен консолидационен проект в българския банков сектор, а от 2017 г. Банката вече е част от белгийската банково-застрахователна група КВС, която в момента е най-голямата финансова група в България.

Следвайки неизменно корпоративните ни ценности, ние искаме да бъдем еталон в банковото застраховане като поставяме интересите на клиентите в центъра на нашата дейност, постигайки устойчив и печеливш ръст като изпълняваме нашата роля в обществото.

Ръководител проекти в дирекция Бизнес процеси и организация

Ръководител техническите задачи свързани с реализация на проекти. Координира, планира и пряко участва в изпълнението на техническите задачи свързани с имплементиране на нови продукти и услуги в Мобилно банкиране, Електронно банкиране и отворените интерфейси (Open banking) поставени на проектният екип.

Изисквания за длъжността

Основни предизвикателства :

• Участва в изготвянето на план и следи за сроковете за изпълнение на техническите задачи свързани проекти в областите на Мобилно банкиране, Електронно банкиране и отворените интерфейси (Open banking).
• Анализира бизнес задачите от звената-заявители, съгласува с тях възможните решения, изготвя спецификации за технически промени в системите и тества решения за имплементирането им;
• Организира и координира необходимите звена в Банката и доставчици с оглед изпълнението на техническите задачи свързани с проектите при прехвърляне на решенията в експлоатационна среда.
• Следи за цялостното успешно прехвърляне на решенията в експлоатационна среда;
• Осигурява наблюдение и последващ контрол на техническите компоненти в системите след имплементирането им;
• Анализира и описва проблемите;
• Анализира и активно участва в оптимизацията на процесите и системите в банката;
• Участва при внедряването на нови продукти и услуги на ОББ свързани с Мобилно банкиране, Електронно банкиране и отворените интерфейси (Open banking).

Идеалният кандидат притежава:

• Професионален опит в банкова/финансова сфера и/или IT сфера
• Предишен опит по работа с проекти e предимство и управление на технически задачи.
• Опит в работата с API, мобилни и web приложения се считат за предимство.
• Компютърна грамотност на много добро ниво- MS Office, MS Access, MS Project
• Опит в работата със специализирани банкови системи. Опит с T24 се счита за предимство
• Владеене на английски език
• Аналитично мислене умения за изготвяне на документи
• Висока степен на организираност, определяне на приоритети и прецизност
• Способност за взимане на решения и поемане на отговорност
• Способност за ефективна работа в екип и под напрежение, спазване на срокове
• Висше икономическо или техническо образование

При нас ще откриете:

• Възможност за кариерно развитие в най-голямата финансова група в България
• Сплотен екип от мотивирани и ангажирани професионалисти
• Конкурентна система за бонусиране, съобразена със спецификата на позицията
• Възможности за участие във вътрешни и външни обучения, както и на ниво КВC Груп
• Застраховка за комплексна медицинска помощ
• Застраховка живот и пакет за подобряване на здравословното състояние и предпазване от заболяване
• Преференциални условия при ползване на продукти и услуги от всички дружества, част от КВС в България
• Преференциална цена за ползване на карта за спорт

Искате да станете част от страхотния ни екип? Изпратете ни своя актуална автобиография.

Топ компании

Още компании