Bulgaria wants you logo
Работа в България?
https://jupiterholding.bg/

Юпитер 05 ООД

Фирма „Юпитер 05“ ООД е основана през 1990 година в гр. Пловдив. Към настоящия момент дружеството е със седалище и адрес на управление България, гр. Пловдив, Околовръстен път, кв. Коматево, имот 15006. 
Дружеството притежава модерен Завод за изработка на метални конструкции с обща площ на производствената база 42 700 кв.м. и разгърната застроена площ 7943 кв.м. Благодарение на 30-годишния си опит фирмата е утвърдила своите лидерски позиции и непрекъснато се стреми към развитие и иновации в бранша.

Основната дейност на „Юпитер 05“ ООД е производство, доставка и монтаж на: 

- ограничителни системи за пътища

- елементи за пасивна пътна безопасност

- шумозаглушителни стени

- метални парапети и метални конструкции

- горещо поцинковани стълбове за електропреносната мрежа

- горещо поцинковани стълбове за контактна мрежа на ЖП инфраструктура

„Юпитер 05“ ООД е първата българска фирма – производител на пътни ограничителни системи, чиито продукти са тествани и сертифицирани съгласно БДС-EN 1317 в България. Предлаганите от нея ограничителни системи имат успешно преминати краш тестове БДС-EN 1317-2 и притежават СЕ маркировка.

Дейността на „Юпитер 05“ ООД е изключително отговорна и е пряко свързана с приоритетната за страната област – превенция на произшествията по пътищата и осигуряване на високо ниво на пасивна пътна безопасност.

В „Юпитер 05“ ООД и монтажните звена са заети над 120 служители, висококвалифицирани инженери, конструктори, проектанти и технически ръководители. В производственото развитие намират място енергични хора, с желание за повишаване на своята професионална квалификация – оператори на формоващи и отрезни машини, заварчици и механици. 
Професионализмът и продуктивността на служителите е един от важните фактори за успеха на всяка компания. Ръководството на „Юпитер 05“ ООД цени своите кадри, като се стреми непрекъснато да разкрива техния потенциал, насърчавайки ги към професионално и личностно развитие. Осигуряваме сигурна и модерна работна среда, сплотен екип и неограничени възможности. Удовлетвореността на служителите ни е важна за нас, затова се стремим да ги мотивираме и поощряваме, като им осигурим допълнителни социални придобивки, както и най-добрите перспективи за успешно професионално развитие.

2021-01-18 16:29:10 / Пловдив

Помощник Главен счетоводител

Описание на длъжността

„Юпитер 05“ ООД е лидер в производството и монтажа на Ограничителни системи за пътища. Поради нарастващата дейност търсим да присъединим към своя екип мотивиран специалист на позиция Помощник Главен счетоводител

Отговорности :

 • Осчетоводява своевременно постъпващата документация и я завежда аналитично, съгласно изискванията на ЗС и счетоводните стандарти
 • Следи за редовността и законосъобразността на постъпващата документация
 • Участва активно в процеса по инвентаризация, както и изготвяне и поддържане на амортизационните записи и регулярна проверка на описите;
 • Съставя счетоводни справки и документи, необходими на Ръководството или за предоставяне на съответните органи;
 • Осъществява контрол върху административните разходи и следи за редовността на получените фактури от доставчици;
 • Осъществява комуникация с органите на НАП, НОИ и други държавни институции.
 • Подпомага Гл. счетоводител при изготвяне на отчети и справки за управителя на дружеството;
 • Следи за сроковете по застрахователни полици;
 • Подпомага Гл. счетоводител при годишно и междинно приключване, спазва указанията и изискванията на одитора на дружеството;
 • Отразява резултатите по годишно приключване във фирмата.
 • Участва в проверки и ревизии от контролни органи.
 • Осчетоводява рекапитулации за заплати на персонала, плащания към доставчици, вземания от клиенти и други разчети.
 • Следи и контролира отчетността на транспортната дейност в дружеството.
 • Следи за правилното и навременно отчитане на строителната дейност в дружеството.
 • Обработва банкови извлечения.
 • Изготвя и проверява дневници и декларации по ЗДДС и Интрастат.
 • Работи с електронен подпис и електронно банкиране.
 • Следи промените в съществуващите национални и международни счетоводни стандарти, в статистиката, бизнеса и данъчните разпоредби.

Изисквания за длъжността

 • Бакалавърска/Магистърска степен по Счетоводство/Финанси/.
 • Мин. 5 години счетоводен опит – Ще се счита за предимство опит в дружество с производствена дейност и/или строителство.
 • Отлично познаване и практически умения в областта на българското законодателство, регулиращо счетоводството, данъчното законодателство, търговското законодателство и тяхното приложение на практика.
 • Отлични компютърни умения за работа с Ms Office и опит със счетоводен софтуер /предимство е работа с Work Flow/.
 • Умения за работа в екип, отговорност, лоялност и чувство за лична отговорност.
 • Прецизност; Мотивираност.

Възможни услуги към потребителите /предимствата към всяка обява/:

Ваучери за храна

Топ компании

Още компании