Bulgaria wants you logo
Rotating arrow icon

Този профил е деактивиран.
Желаеш ли да активираш профила си отново?

Ще получиш имейл за активация

Работа в България?

CTeam

Бургас

Оперативен счетоводител

Описание на длъжността

CTeam е компания за подбор на персонал, част от група компании, предлагащи широка гама от услуги в областта управление на човешкия капитал, комбинираща най-добрите международни практики и познаване на местния пазар.

За наш клиент, производствена компания, търсим да назначим отговорен и мотивиран професионалист на позиция: ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Задължения:
• Организира и контролира счетоводната отчетност, като отговаря за спазването на действащите закони и подзаконови нормативни актове;
• Следи за правилното и своевременно отразяване на стопанските операции и документооборота;
• Съставя първични и вторични счетоводни документи, оборотна ведомост, извършва счетоводни записвания;
• Отговаря за правилното и точно изпълнение на финансовите задължения към бюджета и банките;
• Подготвя данни за статистическите отчети и формуляри и приключването на съответните отчетни периоди;
• Участва в комисии при извършване на инвентаризации или проверка на материално отговорни лица;
• Изготвя текущо справки за активи, пасиви и финансови резултати за нуждите на ръководството.

Изисквания за длъжността

• Релевантен трудов опит – минимум 3 години;
• Висше Икономическо образование;
• Отлични познания по Националните стандарти за финансово отчитане;
• Много добро познаване на данъчното и осигурително законодателство, Закон за счетоводството, ЗДДС , ЗОДФЛ, ЗКПО и други данъчни закони;
• Опит в работата със специализиран финансово-счетоводен софтуер;
• Шофьорска книжка;

Компанията предлага:
• Отлична работна среда;
• Работа в динамична и бързо развиваща се компания;
• Мотивиращи условия на труд.

Възможни услуги към потребителите /предимствата към всяка обява/:

Топ компании

Още компании