Bulgaria wants you logo
Rotating arrow icon

Този профил е деактивиран.
Желаеш ли да активираш профила си отново?

Ще получиш имейл за активация

Работа в България?
Бул. Симеоновско шосе 67А, София

ЗК ЛЕВ ИНС АД

Валидна до: 18-12-2021 г. / София

Младши системен администратор

Описание на длъжността

ЗК „Лев Инс“ АД е основана през 1996 г. в София, България с капитали на израелски и български инвеститори с цел да развият бизнеса си в Европа.

Дългогодишният израелски опит и ноу-хау в управлението на риска са в основата на разработените от компанията застрахователни продукти. „Лев Инс“ е единствената компания в България, която внедрява иновативни технологични системи за превенция на риска по израелски модел.

Над 700 служители в България допринасят за успеха на компанията. Ако си амбициозен, динамичен, инициативен, отговорен и комуникативен, при нас ще откриеш възможност, за да покажеш най-доброто от себе си. В момента търсим отговорна и мотивирана личност за отдел ИТ, като Младши системен администратор.

Отговорности:
• Извършва дейности по инсталиране, деинсталиране и конфигуриране на операционни системи, стандартен системен и приложен софтуер, на антивирусни програми на съществуващите компютърни системи;
• Обслужва локалната мрежа;
• Периодично извършва антивирусна проверка на компютрите, следи за защитата на информацията;
• При необходимост, оказва методическа помощ на компютърните потребители за решаването на комплицирани проблеми, възникнали при употреба на стандартния приложен софтуер;
• Поддържа компютърните и информационни мрежи и съоръжения

• Извършва периодичен преглед на наличната техника и подновява остарели или амортизирани части;
• Участва в проучането, внедряването и администрирането на нови приложно – програмни продукти;
• Събира оферти и закупува нова компютърна и офис техника;
• Предлага проекти за подобряване технологията на работа;
• Обучава служителите за работа с приложните програмни системи, внедрени в Централно управление, клоновете и представителствата;
• Отговоря за нормалната работа на локалната мрежа и персоналните компютри на служителите в Централно управление, в клоновете и в представителствата на Дружеството;
• Отговаря за опазването и съхранението на компютърните конфигурации;
• Отговаря за недопускане на неправомерен достъп до информационната система;

Изисквания за длъжността

Личностни качества:

 • организираност;
 • проактивност;
 • умения за работа в екип;
 • комуникативност и позитивно отношение;

Изисквания:

 • Висше образование - информационни технологии, технически профил или друго подходящо;
 • Минимум 2 години опит в ИТ сферата;
 • Отлични познания по системния, базовия и мрежовия софтуер;
 • Опит с Microsoft office 365, azure active directory, nextcloud облачни решения,
 • Windows Server (Active directory, domain controllers, group policies .. ), Cisco AnyConnect, VmWare;
 • Умение за работа с база данни;
 • Опит в поддръжка и профилактика на хардуер и офис-техника /компютри, монитори, принтери, мрежови устройства, факсове, копирни машини, и др./.
 • Английски език - работно ниво;

Предимства:

 • Конкурентно възнаграждение
 • Екипна среда
 • Възможност за развитие
 • Допълнителен платен годишен отпуск

Топ компании

Още компании