Bulgaria wants you logo
Rotating arrow icon

Този профил е деактивиран.
Желаеш ли да активираш профила си отново?

Ще получиш имейл за активация

Работа в България?
пл. Света Неделя 7, София Център за контакт с клиенти: 0700 1 84 84

UniCredit Bulbank

София

Мениджър продажби, Отдел Лизинг на специализирано оборудване и недвижими имоти

Описание на длъжността

Всеки от нас търси най-доброто място за работа. Място, където идеите наистина имат значение.

В УниКредит инвестираме в таланта. Осигуряваме приятелска и подкрепяща работна среда, в която личните ценности са важни и могат да предизвикат промяна. Ценим баланса „работа – личен живот“. Тук всеки колега е личност и получава подкрепа да постига с ентусиазъм целите си, както в работата, така и извън нея.

Сега можеш да си част от бъдещето, което да изградим заедно - в една международна група, където разнообразието е ценност.

Имаш шанс да реализираш мечтите си, да оставиш следа. Да правиш важните неща.

Ref N 2021.10.12 Мен. продажби (УКЛ), Спец. оборуд. и нед. имоти

Изисквания за длъжността

Основни задачи и отговорности
 • Осъществява контакти с ключови клиенти от индивидуалния портфейл с оглед тяхното задържане, консултиране и търсене на решения на казуси, подобряване на клиентската удовлетвореност;
 • Привлича нови клиенти;
 • Познава и активно предлага пълната гама от лизингови продукти, както и да познава дейността и продуктите на основните конкуренти на УниКредит Лизинг ЕАД (УКЛ) на пазара;
 • Комплексно консултира и се стреми към предлагане на всички услуги на УниКредит Булбанк и дъщерните й дружества;
 • Разработва план за работа с отделните ключови клиенти от портфейла, като чрез предлагане на подходящи лизингови продукти се стреми към оптимизиране на приходите;
 • Извършва анализ и оценка на рисковия профил на клиентите, както при сключване на нови сделки, така и при извършване на мониторинг на съществуващи експозиции;
 • Извършва действия относно събиране на просрочени суми на клиентите от портфейла, съгласно вътрешните процедури;
 • Извършва действия относно преструктуриране на съществуващи лизингови договори на клиентите от портфейла.
Изисквания
 • Висше икономическо образование;
 • Минимум 2 години на подобна позиция в лизингова дейност или във финансова сфера;
 • Oтлично владеене на писмен и говорим английски език;
 • Познания в областта на продажбите, за лизинговия сектор и за съответното законодателство и счетоводни въпроси
 • Отлични компютърни умения (MS Office).
Информация за кандидатстване

• Месторабота: България, София;
• Как да кандидатствате: Изпратете актуална автобиография и мотивационно писмо.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за Защита на Личните Данни. „УниКредит Булбанк“ АД в качеството си на администратор, гарантира пълна защита на конфиденциалността на личните данни.

Топ компании

Още компании