Bulgaria wants you logo
Rotating arrow icon

Този профил е деактивиран.
Желаеш ли да активираш профила си отново?

Ще получиш имейл за активация

Работа в България?
гр. София, бул. Цариградско шосе 159, БенчМарк бизнес център

CEZ Bulgaria

Валидна до: 22-07-2021 г. / София

Мениджър клиенти / Account manager

Описание на длъжността

Основни отговорности:
• Привличане на клиенти – разширява портфолиото като извършва директни продажби в съответния район, проучва възможностите за привличане на нови клиенти, разширява клиентската база и установява връзки и контакти;
• Офериране – изготвя оферти за доставка на електрическа енергия, според типа и изискванията на клиентите, търси и дава обратна връзка;
• Преговори – комуникира с текущи и потенциални клиенти, организира срещи, изготвя презентации, води търговски преговори, потвърждава търговски условия и параметри на доставка;
• Обслужване – обслужва клиентите, изготвя и препраща документи, извършва регистрации в търговските центрове, оказва съдействие, отговаря на въпроси на клиенти за свободния пазар, разяснява съдържанието на фактурите и други;
• Отчитане – изготвя отчети за подадени оферти, сключени сделки, средни цени, и други показатели, въвежда информацията за търговската активност в CRM системата, докладва редовно на прекия ръководител, спазва корпоративната политика и ценности на фирмата;
• Риск мениджмънт - спазва вътрешните правила и разпоредби, следва корпоративната политика и защитава интереса на фирмата;
• Други – подпомага цялостно дейността по продажба на електрическа енергия на свободен пазар и замества други служители при необходимост.

Дружеството предлага следните възможности:
• да станете част от най-голямата енергийна компания в ЦИЕ;
• да бъдете част от динамичен и позитивен екип;
• да изградите кариера в енергийния сектор;
• да имате материално–техническа и финансова обезпеченост на процеса;
• да получите конкурентно заплащане според резултатите;

Изисквания за длъжността

Изисквания:
• Висше образование;
• Компютърна грамотност – MS Office пакет;
• Установени връзки и контакти с бизнес клиенти;
• Опит в индивидуалните продажби;
• Възможност за чести пътувания в региона по продажби;
• Свидетелство за управление на МПС (категория В) – активен шофьор

Личностни умения:
• Предприемачески дух и енергичност;
• Ориентираност към резултатите, адаптивност, находчивост;
• Търговско мислене и клиентска насоченост;
• Работа в екип, отговорност, целенасоченост;
• Умения за приоритизиране на задачи, лоялност и спазване на фирмена политика.

Моля, изпращайте CV с посочен Реф. № CTAM/Sf-001
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. 

Възможни услуги към потребителите /предимствата към всяка обява/:

Допълнително здравно осигуряване
Доброволно пенсионно осигуряване
Допълнително трудово възнаграждение
Почивни бази
Програми за развитие
Вътрешни обучения
Платен допълнителен отпуск
Карта за спорт, спортен туризъм
Карти с отстъпки за пазаруване
Ваучери за храна
Плащане при болест, раждане на дете

Топ компании

Още компании