Bulgaria wants you logo
Rotating arrow icon

Този профил е деактивиран.
Желаеш ли да активираш профила си отново?

Ще получиш имейл за активация

Работа в България?

Дънди Прешъс Металс

Валидна до: 10-10-2022 г. / София

МАРКШАЙДЕР - ПОДЗЕМЕН

Описание на длъжността

 • Следи за качественото изпълнение на минните работи, в съответствие с утвърдените технически проекти, месечните и годишни планове.
 • Осъществява регулярни измервания и месечни отчетни заснемания на минните изработки.
 • Задава направления на минните изработки.
 • Изготвя графични документи и 3D модели на минните изработки
 • Съблюдава безопасно водене на минните работи.

Изисквания за длъжността

 • Висше образование, специалност „ Геодезия и маркшайдерство”.
 • Опит на сходна длъжност и в подземен рудник е предимство.
 • Познаване на актуалните нормативни изисквания в областта на маркшайдерството и минното дело.
 • Предишен опит в работа с тотална станция и GNSS.
 • Работен опит с MS Office (Word, Excel, Outlook), познаване на 3D софтуер.
 • Шофьорска книжка кат. В.
 • Добри умения за комуникация и работа в екип.
 • Умения за планиране и организиране.
 • Способност за поемане на отговорност.

Обработваме Вашите лични данни за следните цели:
– селекция, оценяване и набиране на персонал с подходяща квалификация, знания, умения и опит;
– проверка за съответствие с изискуемите за дадената длъжност изисквания и условия;
– осъществяване на контакт с оглед изискване на допълнителна информация от Вас, провеждане на интервюта/ тестове, уведомяването Ви за развитието на процедурата по селекция и подбор;
– извършване на проучвателни и подготвителни действия по повод изготвяне, съгласуване и сключване на трудов договор с Вас;
– вземането предвид на Вашата кандидатура при последващи кампании за подбор на определени длъжности и установяване на връзка с Вас за срок от 18 (осемнадесет) месеца в случай, че в Дружеството бъдат открити нови свободни позиции, отговарящи на Вашия профил.

Топ компании

Още компании