Bulgaria wants you logo
Работа в България?

EVN България

Ние от EVN България сме част от голямото семейство на австрийския концерн EVN. Отличаваме се с постоянния си стремеж към качество, модернизация и достигане на световно утвърдени стандарти както в енергетиката, така и в сферата на устойчивото развитие. На територията на България развиваме дейност в областите разпре­деление и продажба на електрическа енергия, топлоснабдяване за град Пло­вдив, търговия с енергия и въглеродни емисии в страната и Югоизточна Европа, както и развитие на проекти в сферата на възобновяемите източници.

В EVN прилагаме стил и стандарти на работа, характерни за големите европейски компании, основани на професионализъм и коректност. Предоставяме среда за придобиване на ценен опит и насърчаваме сътрудниците да развиват потенциала си чрез богат набор от вътрешни и външни обучения. В компанията живее дух на колегиалност и сътрудничество, защото ние сме свързани помежду си – специалисти от различни области с поглед в една и съща посока.

Развиваме социална отговорност в областите образование и екология и даваме възможност на сътрудниците да взимат участие в различни каузи и в работно време.

Независимо от позицията и работното ви място в EVN ще откриете:

- възможност за професионална реализация в стабилна международна компания;
- разнообразни задачи и обучения за вашето професионално развитие;
- грижа за вашата безопасност с най-висок клас оборудване за работа;
- коректно и точно заплащане за повече сигурност за вас и семействата ви;
- гъвкаво работно време за спокойствие и презареждане;
- сплотени екипи, дух на сътрудничество и подкрепа;
- динамична работа, свързана с предизвикателствата на енергийния пазар.

2020-08-03 13:24:45 / Пловдив

Лесоинженер (на 4 часа) - Ref. No. XK/FE/E

Описание на длъжността

• Окомплектоване и внасяне на документи в регионалните дирекции по горите за издаване на позволителни за сеч; получаване и издаване на позволителни за сеч
• Маркиране на насаждения предвидени за сеч
• Издаване и съгласуване на протоколи по чл. 51, б от Наредба №8 за сечите в горите
• Изготвяне на технологичен план за изнасяне на дървесината на посочено място от собственика на имота
• Издаване на карнет-опис и сортиментна ведомост
• Съгласуване на позволителните за сеч с РИОСВ
• Упражняване на контрол и взимане на мерки за предотвратяване и спиране на незаконни действия по изпълнение на позволителното за сеч, извършването на добива на дървесина, както и за транспортирането на остатъците от сечта, по ред, определен с наредба, до освидетелстване на сечището.

Изисквания за длъжността

• Бакалавър и/или магистър по специалност „Горско стопанство“
• Минимум 5 години лесовъдска практика
• Притежаване на удостоверение за регистрация за лесовъдска практика, издадено от Изпълнителна агенция по горите
• Познаване на нормативната уредба на Република България свързана с направа на просеки и кастрене
• Шофьорска книжка кат. В – активен шофьор
• Добро ниво на владеене на продуктите на MS Office
• Отговорност, дисциплинираност, умения за работа в екип, лоялност, комуникативност, устойчивост на стрес

Ние ви предлагаме:
• Реализация в стабилна международна компания
• Възможност за усъвършенстване в екип от опитни експерти
• Отлична работна атмосфера и условия на труд
• Атрактивен социален пакет и отлична локация

Срок за кандидатстване: 14.08.2020

Начин за кандидатстване: изпратете ни подробна автобиография и мотивационно писмо като прикачени файлове. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Ref. No. XK/FE/E

Информираме Ви, че дружествата от групата на EVN България са администратори на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на данните и Закона за защита на личните данни. Обработването на Вашите лични данни е с цел подбор на персонал и е на основание на предприемане на стъпки по искане от субекта на данните (т.е. Вие) преди сключването на договор. Срокът на съхранение е шест месеца след приключване на подбора.
Събирането на личните данни е изискване при подбор на персонала и непредоставянето им ще доведе до невъзможност за следващи действия от страна на дружествата. Можете да се запознаете с нашата Декларация за поверителност на дружествата от групата на EVN България за кандидати за работа на следния линк: https://www.evn.bg/SpecialPages/Default/GDPR-PrivacyDeclaration.aspx 

Възможни услуги към потребителите /предимствата към всяка обява/:

Топ компании

Още компании