• Проактивно търсене и привличане на нови клиенти – юридически лица за предлагане на ПОС терминали;
• Инсталиране на реални ПОС терминали за обслужване на разплащания и банкови карти на територията на съответния регион;
• Осигуряване на следпродажбено обслужване на ПОС устройствата в мрежата на БАНКАТА за съответния регион;
• Подобряване икономическата ефективност на ПОС терминалната мрежа на БАНКАТА за сегмент Микро и Малки предприятия;
• Привличане на клиенти в Програмата за лоялност на БАНКАТА;
• Изготвяне на оферти за инсталиране на ПОС терминали.

Изисквания

• Интерес в директните продажби и ориентираност към резултатите;
• Отлични комуникативни умения;
• Умения за работа в екип;
• Добро познаване на пазара;
• Предишен опит в банковата сфера ще се счита за предимство;
• Шофьорска книжка и готовност да използвате личния си автомобил;
 

Информация за кандидатстване
  • Месторабота: Велико Търново
  • Позицията е на граждански договор и има твърдо възнаграждение плюс бонуси.
  • Как да кандидатствате: Изпратите актуална автобиография и мотивационно писмо.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени.

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за Защита на Личните Данни. „УниКредит Булбанк“ АД в качеството си на администратор, гарантира пълна защита на конфиденциалността на личните данни.