Bulgaria wants you logo
Rotating arrow icon

Този профил е деактивиран.
Желаеш ли да активираш профила си отново?

Ще получиш имейл за активация

Работа в България?
ул. Фритьоф Нансен 37А, ет. 8 София

ЗММ - БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ

Сливен

Конструктор и технолог

Описание на длъжността

Основни задължения:

 • разработва технико-икономически задания, идейни и работни проекти на изделията;
 • разработва конструктивна и технологична документация с помоща на Solid Works, проверява и подписва изготвените от него чертежи;
 • създава конструктивна и технологична документация за универсални стругове, RD, циклични и цифрови машини; заповеди за изменение на същите; контрол по изпълнение и изработване на машините; участие в изграждане на универсални стругове, RD, циклични и цифрови машини; тестване и пускане в експлоатация
 • при разработването на конструкции спазва изискванията на всички държавни и европейски стандарти
 • спазва изискванията на процедурите по качество във фирмената Система за управление на качеството.

Изисквания за длъжността

Какво очакваме от Вас:

 • Образование – висше;
 • Трудов стаж – не е задължителен (опит на подобна позиция ще бъде отчетен като предимство);
 • Допълнителни знания и умения – работа с CAD програма, съвместяване със сродни специалности; умения за работа с компютър и техническа документация (предимство); отговорност и мотивираност за работа и усвояване на занаят; сръчност, прецизност, бързина на изпълнение; инициативност; лоялност.

Какво Ви предлагаме:

 • възможност за професионална реализация в утвърдена българска фирма с международно признати продукти;
 • осигуряване на професионално обучение в предприятието за срок от 6 месеца по индивидуална за опита Ви програма;
 • постоянен трудов договор след приключване на обучението при доказани от Вас възможности и капацитет;
 • осигуряване на редовно и адекватно възнаграждение в зависимост от Вашия опит/умения, вкл. заплащане при положен извънреден труд;
 • подходящи условия на труд;
 • осигурен безплатен транспорт от/до предприятието в гр. Сливен;
 • осигурено столово хранене;
 • безплатно работно облекло и лични предпазни средства.

Топ компании

Още компании