Bulgaria wants you logo
Работа в България?

Пощенска банка

Пощенска банка, с юридическо име "Юробанк България" АД, e четвъртата по активи банка в България, с широка клонова мрежа в цялата страна и значителна клиентска база от граждани, фирми и институции.

Пощенска банка има дългосрочен кредитен рейтинг BBB-, положителна перспектива, потвърден през юни 2020 г. от Българската агенция за кредитен рейтинг (БАКР).

Пощенска банка има почти 30-годишно присъствие сред лидерите на банковия пазар в България. Банката е водещ фактор в нововъведенията и формирането на тенденциите в банковия сектор в страната през последните години и е многократно награждавана за своите иновации. През 2019 г. Пощенска банка за втора поредна година беше отличена като най-добра в банкирането на дребно в България. Наградата беше спечелена от престижния конкурс World Finance Banking Awards, организиран от World Finance Magazine – авторитетно издание, което следи и анализира финансовата индустрия, международния бизнес и икономика. Отново през 2019 г. Пощенска банка получи престижна международна награда за осигуряването на отлично клиентско преживяване в банкирането (Excellence in Customer Centricity or Customer experience). Финансовата институция бе сред победителите в 12-те категории на оспорваното състезание The Retail Banking: Europe 2019 Awards, организирано от водещото европейско списание с фокус върху банкирането на дребно Retail Banker International.

Пощенка банка заема стратегическо място в банкирането на дребно и корпоративното банкиране в България. Тя е един от лидерите на пазара на кредитни и дебитни карти, жилищното и потребителско кредитиране, спестовните продукти, както и по отношение на продуктите за корпоративни клиенти – от малки фирми до големи международни компании с присъствие в страната.

Пощенска банка само за няколко години осъществи две успешни сделки като придоби и интегрира за рекордно кратко време първо Алфа Банк - клон България, а след това и Банка Пиреос България. Те са поредната стъпка за затвърждаването на  позицията ѝ на системна за пазара банка и за разширяването на клиентската ѝ база. Пощенска банка развива редица проекти, свързани със социална отговорност и устойчивото развитие на бизнеса и обществото.

Пощенска банка е член на Юробанк Груп. Юробанк Груп е динамична банкова организация, която оперира в шест страни, притежава общо активи в размер на 65.8 млрд. евро и 13 346 служители. Основана през 1990 г., Групата продължава динамичния си растеж със стабилни и решителни стъпки, фокусирайки се върху разнообразните нужди на своите клиенти.

2020-10-14 14:09:34 / София

IT OPERATOR

Описание на длъжността

For our IT Systems Operations Section, we are currently looking for an ambitious, results-oriented and analytical person to become part of our team in IT Operations & Infrastructure Department. If you possess the behavior, the style and the reasoning of a successful IT expert, we would be pleased to welcome you in our team.

 • Perform Daily and End of Day procedures as well as Backup and Recovery procedures;
 •  Perform user administration for the informational and accounting systems of the bank;
 •  Monitor system logs during the execution of the procedures and report all incidents to the Senior specialist or to the Section Head;
 •  Participation in solving of problems with the informational systems;
 •   Set up and parameterize the accounting/card systems according to the Bank’s Tariff or business requirements;
 • Implementation of new version of information systems;
 •  Process information from/to external organizations;
 •  Generate, distribute and deliver reports to Postbank users;
 •   Work on shifts;

Изисквания за длъжността

 • University degree in Computer Science, Informatics or Electronics;
 • Work with MS Office applications (MS Outlook, MS Excel) ;
 • Experience with MS Windows Server environment;
 • Experience with UNIX environment is an advantage;
 • Knowledge of scripting languages is an advantage;
 • Experience with accounting/banking/card software is an advantage;
 • Knowledge of bank activities, regulations and bank business processes is an advantage;
 • Good command of English – written and spoken;
 • Problem solving and analytic thinking skills;
 • Desire for improvement and optimization.

We will offer you on-the job training and the opportunity to develop in the field of Information Technologies under the supervision of experienced colleagues. We offer good remuneration package and the opportunity to participate in courses and short educational programs while working.

Възможни услуги към потребителите /предимствата към всяка обява/:

Топ компании

Още компании