Bulgaria wants you logo
Rotating arrow icon

Този профил е деактивиран.
Желаеш ли да активираш профила си отново?

Ще получиш имейл за активация

Работа в България?
с. Радиново

Liebherr

Пловдив

Инженер, техническа безопасност към отдел БЗР и ООС

Описание на длъжността

Направлението за домакински уреди на Либхер разработва, произвежда и продава широка гама висококачествени хладилници и фризери от 1954г. насам. Ние вдъхновяваме клиентите си отново и отново с нови предимства, като при това надскачаме границите на постижимото до момента. Винаги с крачка напред, днес вече мислим за утре.

Като Инженер, техническа безопасност към отдел БЗР и ООС Вие ще сте част от световен лидер в производството на охладителна техника. Рамо до рамо с висококвалифицирани специалисти ще допринасяте за създаването на уреди от най-висок клас за нашите милиони потребители по света. Либхер означава сигурност и стабилност. Станете част от нашето семейство.

Основни задължения:

• Отговаря за ефективното прилагане на политиката по БЗР в дружеството и дивизията;
• Координира дейностите по безопасност и здраве при работа;
• Участва в проекти, дава становища по отношение на ЗБУТ и ПБ;
• Разработва процедури, инструкции, чеклистове и друга документация;
• Подпомага развитието, изменението и прилагането на политики, процедури и стандарти свързани със ЗБУТ и Интегрираната Системата за Управление - IMS;
• Извършва обучения и инструктажи;
• Организира и ръководи дейностите по ПДП (първа долекарска помощ) и ППФ (противопожарните формирования) в завода;
• Работи с външни фирми, организации и контролни органи;
• Извършва оценка на машини и процеси, съгласно фирмените изисквания;
• Участва в бюджетния процес на отдела и следи изпълнението;
• Изготвя и поддържа документация и отчети;
• Непрекъснато актуализиране на фирмени документи в областта на БЗР, в съответствие със законовите, фирмените и други изисквания;
• Участва в процесите на вътрешно одитиране и цялостна поддръжка на документацията, касаеща ЗБУТ, както и интегрирана система за управление във фирмата;
• Редовното наблюдение и контрол на машини, съоръжения, работна места, технологии, дейности и др. по отношение на осигуряването на ЗБУТ и ПБ във фирмата;

Изисквания за длъжността

• Висше техническо образование;
• Много добро познаване на законодателството в областта на здравословните и безопасни условия на труд, пожарната безопасност, СМР и европейските директиви, ЕN норми и стандарти;
• Владеене на немски и/или английски език – ниво В2/С1 по общоевропейската езикова рамка;
• Предишен опит в дейностите по осигуряване на ЗБУТ – минимум 3 години;
• Сертификати за вътрешен и/или външен одитор по СУБЗР - ISO 45001 и опит при одитиране на СУБЗР – се считат за предимство;
• Опит в организацията и дейностите за предотвратяване на аварии, кризисен мениджмънт
• Високо ниво на разбиране и прилагане на действащото законодателство;
• Компютърна грамотност - Microsoft Office и AutoCAD;
• Отлични познания в областта на изграждане и поддръжка на СУБЗР;
• Чиста шофьорска книжка – кат. B

Ние Ви предлагаме:

• Стриктно спазване договореностите между страните;
• Обучения, свързани с подобряване ефективността при изпълнение на работните задължения;
• Здравословни и безопасни условия на труд;
• Допълнително здравно застраховане;
• Работа от вкъщи и гъвкаво работно време;

Възможни услуги към потребителите /предимствата към всяка обява/:

Допълнително здравно осигуряване
Допълнително здравно осигуряване
Карта Multisport
Карта Multisport
Добавка за поевтинена храна – 46 лв на месец
Добавка за поевтинена храна – 46 лв на месец
Транспорт
Транспорт
Ваучери за храна на стойност 80 лв.
Ваучери за храна на стойност 80 лв.

Топ компании

Още компании