Bulgaria wants you logo
Работа в България?

Cargill

Ние от Cargill предоставяме хранителни, земеделски, финансови и индустриални продукти и услуги. Заедно с фермерите, клиентите, правителствата и общностите помагаме на хората да просперират, като влагаме познанията, получени от над 150-годишния ни опит. Имаме 160 000 служители в 70 страни по света.

Бизнесът на Каргил в България е в сферата на:
• Центровете за споделени бизнес услуги;
• Търговия на зърно и маслодайни култури;
• Морски транспорт.

Cargill оперира в България от 2006 г. и има над 1250 служители в три структури. Първата ни структура в България – Cargill’s agricultural supply chain (CASC), бе създадена през 2006 г. в София и оперира в областта на търговията със зърно и маслодайни култури. През 2013 г. отворихме втори офис в гр. Варна, където екипът ни, занимаващ се океански транспорт (Ocean Transportation – OT), осъществява глобалната търговия на Cargill посредством координация на морски плавателни съдове.

През 2014 г. създадохме Центъра за споделени бизнес услуги в София (Cargill Business Services Sofia – CBS Sofia). В него централизирано се обслужват бизнесите на Cargill в Европа, Средния изток и Африка, като им се предоставят услуги с добавена стойност в сферата на финансите, транспорта и логистиката, стратегическото снабдяване и доставки, както и управлението на човешки ресурси. В центъра в София има над 1100 професионалисти, които управляват важни за компанията процеси и предлагат широко портфолио от висококачествени услуги с добавена стойност и силен фокус върху ефективност и отлично качество.

Корпоративна социална отговорност:
В Cargill сме отдадени на това да работим отговорно, като следваме нашата цел да сме глобален лидер в изхранването на хората. Стремежът ни е да предоставяме на света храна по надежден начин, да редуцираме въздействието ни върху околната среда и да обогатяваме общностите, в които живеем и работим. Съветът на Cargill Cares в България, който е отговорен за дейностите по корпоративната социална отговорност на Cargill, активно се фокусира в подкрепата на проекти там, където компанията оперира. Cargill България инвестира от времето на своите служители, от професионалната си експертиза и прави финансови дарения, за да насърчава и поощрява изхранването и поддържането на безопасност на храните, да стимулира грижата за околната среда и да развива образованието.

2020-09-21 13:10:30 / София

HR Service Desk Specialist with French

Описание на длъжността

You will work closely with internal clients, such as employees and managers and act as a contact for Global HR Services based in Sofia, liaising between various clients and business entities. The role is dedicated to a country (France) and is in charge of responding to employees’ / managers’ inquiries and processing their second-line queries regarding HR products and services, as well as performing the regular activities related to the employee life-cycle, executing HR administrative operational activities related to new hire administration, terminations, contractual changes, company car management, benefits eligibility, time and attendance, learning and development, etc.

*The corporate name of the position is: HR Service Desk Specialist

Major Tasks

HR Operations/ Administration:

 •  Manage HR employee data in full compliance with Cargill’s confidentiality policy
 • Manage and maintain new hire process, termination process and employee’s lifecycle events;
 • Manage and administer benefits;
 • Manage and maintain company car process;
 • Manage time and attendance administration process;

Second line of contact tasks:

 • Assisting internal clients on various HR queries;
 • Processing documentation such as company letters, forms, contracts etc.;
 • Collaborating with external partners in order to resolve employees’ inquiries;
 • Maintaining a documentation record according to standard operating procedures;

Other:

 • Participating in projects related to process optimization and standardization;
 • Supporting and executing other tasks assigned by the direct manager;
 • Collaborating with other HR representatives to monitor, review and update all policies in line with current legislation;
 • Identifying process gaps and suggest improvements on existing model;

Изисквания за длъжността

The must-haves:

 • Language proficiency in English and French (B2/C1) both written and spoken;
 • University education;
 • Excellent communication skills;

As an advantage are considered:

 • Experience in HR administration or administrative/client support role is an advantage, but not a must;
 • Excellent administration and organization skills;
 • Attention to detail and ability to multitask;
 • Proficiency in MS Office (Outlook, Word & Excel) and experience with databases;
 • Master’s degree;
 • Third foreign language;

What will make you successful in the role:

 • Problem-solving skill, proactive attitude;
 • Ability to deal with ambiguity, prioritize existing workload, define and seek out business opportunities;
 • Effective communication;
 • Customer focus.

Company benefits:

 • Attractive salary
 • Performance-based bonuses

Career development:

 • International and dynamic environment
 • Technical and soft skills trainings
 • Outstanding career path opportunities
 • Professional growth in a global company

Work-life balance:

 • Award-winning creative office environment
 • Various social initiatives
 • Memorable Team Buildings and Events

Възможни услуги към потребителите /предимствата към всяка обява/:

Language courses
Life and Accident insurance
Additional paid study leave
Various shop and bank services discounts
Comfortable relax and massage zones
Multisport card
Home office opportunity
Health and dental full package insurance

Топ компании

Още компании