Bulgaria wants you logo
Rotating arrow icon

Този профил е деактивиран.
Желаеш ли да активираш профила си отново?

Ще получиш имейл за активация

Работа в България?

CTeam

Бургас

Финансов директор

Описание на длъжността

CTeam е компания за подбор на персонал, част от група компании, предлагащи широка гама от услуги в областта управление на човешкия капитал, комбинираща най-добрите международни практики и познаване на местния пазар.

За наш клиент, производствена компания, търсим да назначим отговорен и мотивиран професионалист на позиция:ФИНАНСОВ ДИРЕКТОР

Задължения:
• Изготвя индивидуалните бюджети на дружеството, включващи бюджети на приходи и разходи и прогнозни парични потоци;
• Ръководи и организира дейността по оптимизиране на разходите в дружеството;
• Ръководи изготвянето на анализи на приходите и разходите и движението на паричните потоци в сравнение с приетия бюджет;
• Анализира финансова информация и изготвя бизнес прогнози;
• Ръководи процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска;
• Контролира спазването на финансовата политика на дружеството и предлага процедури за ефективен финансов контрол;
• Организира и предоставя отчет за проведените редовни и извънредни инвентаризации на активите;
• Контролира и организира изготвянето на финансови отчети в определените срокове, правилното отчитане на активите и пасивите и навременното отразяване на всички промени, свързани с тях;
• Осигурява и организира правилното отчитане на паричните средства, събиране на вземания, извършване на плащания.

Изисквания за длъжността

Изисквания:
• Релевантен трудов опит в производствена среда – минимум 5 години;
• Висше Икономическо образование и добро владеене на английски език;
• Много добро познаване на нормативните актове, свързани с данъчното и осигурително законодателство, финансовата дейност, счетоводната отчетност и вътрешния финансов контрол;
• Опит в работата със специализиран финансово-счетоводен софтуер;
• Опит в планиране и бюджетиране;
• Задълбочено познаване на конкурентната среда и пазара.

Компанията предлага:
• Отлична работна среда;
• Работа в динамична и бързо развиваща се компания;
• Мотивиращи условия на труд;
• Служебен автомобил;
• Участие в семинари и курсове с цел повишаване на квалификацията.

Възможни услуги към потребителите /предимствата към всяка обява/:

Топ компании

Още компании