Bulgaria wants you logo
Rotating arrow icon

Този профил е деактивиран.
Желаеш ли да активираш профила си отново?

Ще получиш имейл за активация

Работа в България?

EVN Bulgaria

Валидна до: 12-12-2021 г. / Пловдив

Електромонтьор - склад, Раковски

Описание на длъжността

 • Изготвя заявки за материали към доставчици и цинтрален склад, следи сроковете на доставки
 • Приема, счетоводно завежда, подрежда, съхранява и изписва материали
 • Контролира наличностите в склада, поддържа количествата материали за авариен резерв
 • Извършва инвентаризация на складовите наличности
 • Управление и поддържа на клиентските данни в системата за фактуриране
 • Обработка на фактури от контрагенти
 • Изграждане, експлоатация и поддръжка на електросъоръжения и средства за измерване
 • Монтаж, демонтаж, отчитане и проверка на измервателни средства
 • Въвеждане на данни за електромери и клиенти в специализиран софтуер
 • Прекъсване и възстановяване на захранването на обекти
 • Подпомагане при проектиране
 • Отстраняване на аварии през и извън работно време

Изисквания за длъжността

 • Средно електротехническо образование

(висше електротехническо образование е предимство)

 • Опит в сходни дейности е предимство
 • Добри електротехнически познания
 • Компютърни умения - MS Office
 • Умения за работа в екип, отговорност, комуникативност, устойчивост на стрес
 • Шофьорска книжка, кат. В

Ние ви предлагаме:

 • Възможност за професионална реализация в стабилна компания
 • Утвърдени правила на работа
 • Отлични условия на работа, най-високи стандарти по безопасност и втора категория труд

Срок за кандидатстване:  12.12.2021

Начин за кандидатстване: Ако това предложение Ви е заинтригувало, можете да кандидатствате тук.

 Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Информираме Ви, че дружествата от групата на EVN България са администратори на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на данните и Закона за защита на личните данни. Обработването на Вашите лични данни е с цел подбор на персонал и е на основание на предприемане на стъпки по искане от  субекта на данните (т.е. Вие) преди сключването на договор. Срокът на съхранение е шест месеца след приключване на подбора.

 

Събирането на личните данни е изискване при подбор на персонала и непредоставянето им ще доведе до невъзможност за следващи действия от страна на дружествата. Можете да се запознаете с нашата Декларация за поверителност на дружествата от групата на EVN България за кандидати за работа на следния линк: https://www.evn.bg/SpecialPages/Default/GDPR-PrivacyDeclaration.aspx

Топ компании

Още компании