Bulgaria wants you logo
Rotating arrow icon

Този профил е деактивиран.
Желаеш ли да активираш профила си отново?

Ще получиш имейл за активация

Работа в България?
пл. Света Неделя 7, София Център за контакт с клиенти: 0700 1 84 84

UniCredit Bulbank

София

Експерт Търговско Финансиране международни транзакции

Описание на длъжността

Всеки от нас търси най-доброто място за работа. Място, където идеите наистина имат значение.
В УниКредит инвестираме в таланта. Осигуряваме приятелска и подкрепяща работна среда, в която личните ценности са важни и могат да предизвикат промяна. Ценим баланса „работа – личен живот“. Тук всеки колега е личност и получава подкрепа да постига с ентусиазъм целите си, както в работата, така и извън нея. Сега можеш да си част от бъдещето, което да изградим заедно - в една международна група, където разнообразието е ценност. Имаш шанс да реализираш мечтите си, да оставиш следа. Да правиш важните неща.

Ref N 2021.02.02 Специалист търг. фин. международни транзакции

Изисквания за длъжността

 • Обработва документи по международни сделки търговско финансиране: получени и издадени акредитиви; получени и издадени гаранции; получени и изпратени документарни и финансови инкаса; производни на изброените инструменти.
 • Извършва преглед и преценка на редовността на получените в отдела нареждания и стоково-разпоредителни документи и поставя съответни резолюции за изпълнение (с изключение на разрешаване на разходи и/или поемане на ангажименти от страна на банката);
 • Следи поемането на ангажименти от страна на Банката по отделни сделки търговско финансиране да става само при наличие на насрещни обезпечения;
 • Оформя писмената кореспонденцията с подпис и контролира изпълнението на дадените писмени нареждания;
 • Въвежда и следи за получена кореспонденция през електронните канали на банката;
 • Въвежда или да оторизира сделки търговско финансиране в информационните системи;
 • Дава ход на автентични нареждания;
 • Следи за навременното и коректно приключване и архивиране на преписките;
Изисквания

 

 • Висше икономическо образование
 • Опит в областта минимум 2 години
 • Отлично владеене на английски език
 • Втори западен език е предимство
 • Висока самодисциплина и отговорност
 • Работа в екип
Информация за кандидатстване

Месторабота: гр. София, България;

Как да кандидатствате: Изпратете актуална автобиография и мотивационно писмо
 

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени.

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за Защита на Личните Данни. „УниКредит Булбанк“ АД в качеството си на администратор, гарантира пълна защита на конфиденциалността на личните данни.

Топ компании

Още компании