Bulgaria wants you logo
Rotating arrow icon

Този профил е деактивиран.
Желаеш ли да активираш профила си отново?

Ще получиш имейл за активация

Работа в България?
пл. Света Неделя 7, София Център за контакт с клиенти: 0700 1 84 84

UniCredit Bulbank

София

Експерт по контрол на инвестиционното посредничество

Описание на длъжността

Всеки от нас търси най-доброто място за работа. Място, където идеите наистина имат значение.
В УниКредит инвестираме в таланта. Осигуряваме приятелска и подкрепяща работна среда, в която личните ценности са важни и могат да предизвикат промяна. Ценим баланса „работа – личен живот“. Тук всеки колега е личност и получава подкрепа да постига с ентусиазъм целите си, както в работата, така и извън нея. Сега можеш да си част от бъдещето, което да изградим заедно - в една международна група, където разнообразието е ценност. Имаш шанс да реализираш мечтите си, да оставиш следа. Да правиш важните неща.

Ref N 2021.10.06 Експерт по контрол на инвестиционното посредничество

Изисквания за длъжността

Основните отговорности за позицията са:

 • Осъществява независим и постоянен контрол на лицата, които работят по договор за банката в качеството й на инвестиционен посредник, с оглед спазване на изискванията на Делегиран Регламент (ЕС)2017/565, Директива 2014/65/ЕС, ЗПФИ, ЗППЦК, ЗПЗФИ и актовете по прилагането им;
 • Извършва второ ниво на контрол в областта на финансовите инструменти и инвестиционните услуги, съгласно Груповите стандарти;
 • Проверява документите свързани с дейността на банката като Инвестиционен посредник и Регистрационен агент, съгласно нормативните изисквания;
 • Контролира прехвърлянето на клиентски активи в Централен депозитар за дейността при регистрационно агентство, съгласно приложимото законодателство;
 • Участва в процеса по регистрация и дерегистрация на служителите, оторизирани да изпълняват функции, свързани с дейността на Банката като инвестиционен посредник и регистрационен агент в КФН, съгласно изискванията на законодателството. Извършва мониторинг  и следи за актуализацията на  регистъра на оторизираните за тази цел служители;
 • Съдейства при изпълнението на организационни задачи, свързани с периодична отчетност към Групата;
 • Участва при изготвянето на вътрешни правила и процедури в банката, съгласно изискванията на законодателството;
 • Съдейства при имплементирането на различни проекти, свързани с финансовите и капиталовите пазари;
 • Съдейства на отдела при комуникацията с регулаторните органи – КФН, БНБ, Централен Депозитар, БФБ и др.
 • Съдейства при имплементирането на различни проекти, свързани с финансовите и капиталовите пазари;
 • Съдейства на отдела при комуникацията с регулаторните органи – КФН, БНБ, Централен Депозитар, БФБ и др.
Изисквания

Подходящите кандидати имат:

 

 • Висше икономическо/юридическо образование;
 • Минимум 3 години професионален опит на подобна позиция и опит в областта на финансови инструменти и инвестиционни услуги.
 • Предишен опит в областта на регулативен контрол, вътрешен одит, управление на риска ще се счита за предимство;
 • Отлично владеене на английски език;
 • Много добра компютърна грамотност;
 • Отлични комуникативни и презентационни уменияи Умения за работа в екип;
 • Аналитичност и внимание към детайлите.
Информация за кандидатстване

Месторабота: гр. София, България;

Как да кандидатствате: Изпратете актуална автобиография и мотивационно писмо
 

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени.

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за Защита на Личните Данни. „УниКредит Булбанк“ АД в качеството си на администратор, гарантира пълна защита на конфиденциалността на личните данни.

Топ компании

Още компании