Bulgaria wants you logo
Rotating arrow icon

Този профил е деактивиран.
Желаеш ли да активираш профила си отново?

Ще получиш имейл за активация

Работа в България?
Бул. Симеоновско шосе 67А, София

ЗК ЛЕВ ИНС АД

Валидна до: 17-12-2021 г. / София

Директор Маркетинг и реклама

Описание на длъжността

 • Изготвя цялостна маркетинг стратегия и управлява годишния маркетингов бюджет.
 • Планира стратегически и оперативно маркетинговите и рекламни активности.
 • Координира комуникационната стратегия и взаимоотношенията с външни подизпълнители.
 • Организира и реализира онлайн/офлайн маркетингови и рекламни кампании.
 • Проследява и анализира резултатността на маркетинг активности.
 • Контролира бюджета и разходите по рекламни кампании.
 • Анализира присъствието на марките и продуктите на компанията на пазара.
 • Идентифицира възможности за подобрение, свързани с изпълнението на поставените маркетинговите цели.
 • Оценява ефективността на маркетинговите дейности и предлага мерки за подобрение на резултатите.
 • Изготвя месечни отчети, справки и регулярни анализи във връзка с основните дейности и пазарните тенденции.

Изисквания за длъжността

 • Висше образование и професионален опит - минимум 5 години.
 • Опит в управление на екип и работни процеси.
 • Умения за изготвяне и управление на маркетинг бюджети и анализ на данни.
 • Умения за анализ на информация, планиране и управление на проекти.
 • Опит в създаване и реализация на маркетинг стратегия.
 • Отлични комуникативни и организационни умения.
 • Високо ниво на лична отговорност и способност за работа в динамична среда.

Предимства:

 • Мотивиращо възнаграждение, обвързано с резултата.
 • Допълнителен отпуск 5 дни. 
 • Професионално развитие и възможности за изява на вашата креативност.

Топ компании

Още компании