Bulgaria wants you logo
Rotating arrow icon

Този профил е деактивиран.
Желаеш ли да активираш профила си отново?

Ще получиш имейл за активация

Работа в България?

CTeam

София

Директор „автомобилно застраховане“

Описание на длъжността

CTeam е компания за подбор на персонал, част от група компании, предлагащи широка гама от услуги в областта управление на човешкия капитал, комбинираща най-добрите международни практики и познаване на местния пазар.

За наш клиент, динамично развиваща се застрахователна компания, търсим да назначим отговорен и мотивиран професионалист на позиция: ДИРЕКТОР „АВТОМОБИЛНО ЗАСТРАХОВАНЕ“

Задължения:
• Ръководи цялостната дейност на отдел „Автомобилно застраховане“ и разработва стратегия за търговската практика;
• Разработва и осигурява изпълнение на бизнес планове за дейността на отдела;
• Отговаря за правилното прилагане на нормативните и вътрешнофирмените актове на дружеството, на Общите условия по видове застраховки;
• Участва в изготвянето на индивидуалните бюджети на отдела, дава предложения за оптимизиране на разходите;
• Ръководи изготвянето на анализи на приходите и разходите и движението на паричните потоци в сравнение с приетия бюджет;
• Създава и управлява екип  от експерти „Автомобилно застраховане“;
• Отговаря за обслужването на корпоративни клиенти;
• Планира, организира и осъществява контрол върху продажбите и сключените застрахователни полици;
• Ръководи процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска;
• Активно следи и анализира портфейла на застрахователните договори

Изисквания за длъжността

• Опит в областта на Автомобилното застраховане – минимум 3 години;
• Висше образование и добро владеене на английски език;
• Познания във връзка с условията и приложимите тарифи, валидни за отделните видове застраховки, указанията за ликвидация на щети.

Компанията предлага:
• Отлична работна среда;
• Работа в динамична и бързо развиваща се компания;
• Мотивиращи условия на труд.

Възможни услуги към потребителите /предимствата към всяка обява/:

Топ компании

Още компании