Bulgaria wants you logo
Rotating arrow icon

Този профил е деактивиран.
Желаеш ли да активираш профила си отново?

Ще получиш имейл за активация

Работа в България?
пл. Света Неделя 7, София Център за контакт с клиенти: 0700 1 84 84

UniCredit Bulbank

София

Бизнес аналитик

Описание на длъжността

Всеки от нас непрекъснато търси най-доброто място за работа. Mясто, където идеите ни са наистина от значение. Ние в УниКредит инвестираме в твоя талант, защото за нас хората са най-големият ни актив, който допринася за общността ни с разнообразния си опит, умения и светоглед.

Ние подпомагаме хората ни да растат като разкриваме уникалния им потенциал и инвестираме в тяхното професионално и личностно развитие.

Стани част от бъдещето, което градим всички заедно в една международна група, където Хората са много повече от служители и всеки съществено допринася за споделения ни успех.

Ти можеш да реализираш плановете си,  да оставиш следа, да правиш важните неща.

Ref N 2021.09.29 Бизнес аналитик, ГБО

Изисквания за длъжността

 • Активно участие в проекти за промяна на продукт/услуга/процес и/или участие в Agile-продуктовоориентирани екипи (Agile value streams) със следните основни отговорности:
  • Заедно с продуктовите/процесните собственици, участва в анализа на разбирането и дефинирането на клиентската нужда;
  • Участва в анализа, дизайна на нови и промяната на съществуващите бизнес процеси и свързаните с тях оперативни процедури съвместно със собствениците на бизнес процесите в Банката;
  • Активно търси, обобщава и анализира събраната от различни източници информация, свързана с бизнес модели, продукти/услуги, процеси и функционалности на системи с цел постигане на ефективност, целесъобразност, непротиворечие и съответствие с действащите политики, правила, процедури и практики в Банката;
  • Търси възможности за промяна/автоматизация на бизнес процесите на база на дефинирани цели (KPIs) за тяхното подобряване съгласно клиентските нужди, намаляване на оперативните разходи и управление на свързаните с процесите рискове;
  • Участва в замервания на процесите и анализ на натовареността в структурите на Банката с цел подобряване ефективността в изпълняваните процеси;
  • С цел подобряване на процесите осигурява промени в организационната структура и функционални характеристики на Банката;

Предлагаме:

 • Участие в интересни проекти, които ще дадат възможност за разкриване на потенциала и за опознаване на всички области от банковия бизнес и придобиване на задълбочени познания за банковите процеси;
 • Участие в Agile-екипи;
 • Работа в конкурентна среда с възможност за въвеждане на технологии в сфера, която се смята за силно свързана с традиционния начин на правене на бизнес;
 • Работ в екип от професионалисти, който съчетава желание за промяна, задълбочени познания в процесите, интерес към новите технологии и възможното им използване в банковата сфера.
Изисквания
 • Изключителна ориентираност към нуждите на клиентите;
 • Висше икономическо или техническо образование;
 • Познаване на най-добрите световни практики за управление на бизнес процеси – ще се счита за предимство;
 • Отличен английски език;
 • Много добри аналитични, организационни и комуникативни умения, ориентация към постигане на резултати;
 • Способност за съвместна работа в екип и за създаване на сътрудничество;
 • Способности за водене на преговори;
 • Много добра компютърна грамотност, познаване на ИТ приложения за дизайн/ управление на процеси е предимство;
 • Инициативност, желание за придобиване на нови знания.
 • Опит в кредитните процеси ще се счита за предимство.
Информация за кандидатстване
 • Месторабота: България, София;
 • Как да кандидатствате: Изпратeте актуална автобиография и мотивационно писмо.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени.

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни. УниКредит Булбанк АД в качеството си на администратор, гарантира пълна защита на личните данни.

Топ компании

Още компании