Bulgaria wants you logo
Rotating arrow icon

Този профил е деактивиран.
Желаеш ли да активираш профила си отново?

Ще получиш имейл за активация

Работа в България?
София, ул. „Граф Игнатиев“ № 11, ет.1, ап.3

Bulgaria Wants You

София

Алеги Инженеринг ООД търси - Mеханошлосер

Описание на длъжността

Отговорности:

- Извършва различни видове ремонт на строителна, минна и специализирана мобилна механизация.

- Отговаря за качественото и навременно извършване на ремонтните дейности

- Разчита техническа документация, конструктивни чертежи и прилага в работата изискванията към продуктите.

- Документира извършените дейности и води текущата им отчетност.

- Спазва правилата по ЗБУТ във фирмата.

Изисквания за длъжността

Минимум средно техническо образование;

- Да владее различни видове шлосерски операции;

- Лоялност, коректност и отговорност при изпълнение на задачите

- Готовност за работа в динамична среда;

- Основна компютърна грамотност

- Професионален опит: 3 години трудов стаж по специалността или сходна позиция

Ние предлагаме: 

- Трудов договор

- Трудово възнаграждение - ще бъде обсъдено на крайно интервю с одобрените кандидати

- 5 дневна работна седмица/8 часов работен ден

- Работа в динамична и различна работна среда.

- Работно облекло

- Месторабота – в гр. Златица, обл. Софийска

За нас може да научите повече на www.alegiengineering.com  

Ако смятате, че това предложение е подходящо за Вас, изпратете своята автобиография.

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Документите на всички кандидати ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност и са под специална защита по ЗЗЛД.

Топ компании

Още компании